fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreMarkus Lundgren1960Info
AbborreMagnus Durell1680Info
AbborreDaniel Ståhl1436MeteMörtInfo 📷
AbborreLars Kraemer1380Info
AbborreTobias Helldal1350PimpelBalanspirk Nilsmaster Info 📷
AbborreRoger Svensson1175Info
AbborreMoa HollstenJiggfiske Från BåtJiggInfo
AbborreJulius Jarving OhlssonInfo
AbborrePeter NilssonInfo
AbborreCalle HjelmInfo
AbborreAnders HenrikssonInfo
AbborreMelker DurellInfo
AbborreJamie AnderssonInfo
AbborrePelle HjelmInfo
AbborreLisa HjelmInfo
AbborreBen AgeliiInfo
AbborreChristian NilssonInfo
AbborreVilma ÖrnskovInfo
AbborreHG KarlssonInfo
AbborreNicklas KolbeckInfo
AbborreArvid EnemarInfo
AbborreMoa MaripuuInfo
AbborreRobert AnderssonInfo
AbborreMikael HjelmInfo
AbborreLars ÖrnskovInfo
AbborreNellie OttossonInfo
AbborreLudwig EssénInfo
AnsjovisMartin ÖdmarInfo 📷
AspJohnny Priore5950SpinnInfo 📷
AspLudwig Essén4850Info
AspAndreas Schild4200DragInfo
AspPatrik Andersson4050SpinnfiskeSkeddragInfo 📷
AspSimon Johannesson3900Info
AspAdam Alexanderssson3100DragInfo
AspHasse Lindqwist2900Info
AspRoger Svensson300Info
AspLars ÖrnskovInfo
AspLisa HjelmInfo
AspMikael HjelmInfo
AspPeter NilssonInfo
AspPelle HjelmInfo
AspAndreas EkfeldtInfo
AspBen AgeliiInfo
AspRasmus BäcklundInfo
AspRobert AnderssonInfo
AspCalle HjelmInfo
Atlantisk bonitoMarkus Lundgren1960Info
Atlantisk bonitoRobert Andersson1560BiltemavobblerInfo
Atlantisk bonitoMagnus Durell1430Info
Atlantisk bonitoMelker Durell1140Info
Atlantisk bonitoCalle HjelmInfo
Atlantisk bonitoTobias HelldalInfo
Atlantisk bonitoAndreas EkfeldtInfo
Atlantisk bonitoMikael HjelmInfo
Atlantisk bonitoNicklas KolbeckInfo
Atlantisk bonitoLars ÖrnskovInfo
Atlantisk bonitoPeter NilssonInfo
Atlantisk bonitoVilma ÖrnskovInfo
BenlöjaRoger Svensson60Info
BenlöjaMagnus Durell20Info
BenlöjaChristian NilssonInfo
BenlöjaAnders HenrikssonInfo
BenlöjaLisa HjelmInfo
BenlöjaNellie OttossonInfo
BenlöjaPatrik AnderssonFlötmeteMaskInfo 📷
BenlöjaSimon JohannessonBrödInfo
BenlöjaMelker DurellInfo
BenlöjaHugo LiljaInfo
BenlöjaVilma ÖrnskovInfo
BenlöjaLudwig EssénInfo
BenlöjaSimon Abrahamsson NorénInfo
BenlöjaPeter NilssonInfo
BenlöjaRobert AnderssonInfo
BenlöjaMarc WestrinInfo
BenlöjaRasmus BäcklundInfo
BenlöjaMarcus BergqvistInfo
BenlöjaJulius Jarving OhlssonInfo
BenlöjaJerker VinterstareInfo
BenlöjaTobias HelldalInfo
BenlöjaLars KraemerInfo
BenlöjaJamie AnderssonInfo
BenlöjaCalle HjelmInfo
BenlöjaRoger HellstenInfo
BenlöjaHG KarlssonInfo
BenlöjaMoa HollstenInfo
BenlöjaLars ÖrnskovInfo
BenlöjaMarkus LundgrenInfo
BenlöjaNicklas KolbeckInfo
BenlöjaArvid EnemarInfo
BenlöjaBen AgeliiInfo
BenlöjaAnders LiljaInfo
BenlöjaMikael HjelmInfo
BenlöjaAndreas EkfeldtInfo
BenlöjaPelle HjelmInfo
BerggyltaRoger Svensson1800Info
BerggyltaRobert Andersson1560Info
BerggyltaLudwig Essén1500BottenmeteRäkaInfo
BerggyltaMagnus Durell1445Info
BerggyltaMarkus Lundgren1220Info
BerggyltaSimon Abrahamsson Norén1050Info
BerggyltaLars Kraemer780Info
BerggyltaMikael HjelmInfo
BerggyltaLennart LarssonBottenmeteInfo
BerggyltaNicklas KolbeckInfo
BerggyltaHG KarlssonInfo
BerggyltaLars ÖrnskovInfo
BerggyltaMoa HollstenInfo
BerggyltaSimon JohannessonInfo
BerggyltaArvid EnemarInfo
BerggyltaChristian NilssonInfo
BerggyltaAndreas EkfeldtInfo
BerggyltaLisa HjelmInfo
BerggyltaBilly AffelinInfo
BerggyltaMarcus BergqvistInfo
BerggyltaCalle HjelmInfo
BerggyltaNellie OttossonInfo
BerggyltaAnders HenrikssonInfo
BerggyltaBen AgeliiInfo
BerggyltaVilma ÖrnskovInfo
BerggyltaPelle HjelmInfo
BerggyltaJamie AnderssonInfo
BerggyltaJulius Jarving OhlssonInfo
BerggyltaPeter NilssonInfo
BerggyltaRasmus BäcklundInfo
BerggyltaTobias HelldalInfo
BerggyltaMoa MaripuuInfo
BergsimpaJamie AnderssonInfo
BergsimpaJezper IvarssonSiktmeteMaskInfo 📷
BergsimpaHugo LiljaInfo
BergsimpaMarcus BergqvistInfo
BergskäddaAndreas Ekfeldt340Havsmete RäkaInfo 📷
BergskäddaNicklas KolbeckInfo
BergstubbMelker Durell2Info
BergstubbJulius Jarving OhlssonInfo
BergstubbMoa MaripuuInfo
BergstubbWilliam EssénInfo
BergstubbHasse LindqwistInfo
BergstubbViktor EricksonInfo
BergstubbTobias HelldalInfo
BergstubbPelle HjelmInfo
BergstubbMikael HjelmInfo
BergstubbMartin ÖdmarInfo
BergstubbMarcus BergqvistInfo
BergstubbSimon JohannessonRäkaInfo
BergstubbHG KarlssonInfo
BergstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
BergstubbBilly AffelinInfo
BergstubbMoa HollstenInfo
BergstubbChristian NilssonInfo
BergstubbLisa HjelmInfo
BergstubbKristoffer OttossonInfo
BergstubbBen AgeliiInfo
BergstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
BergstubbCalle HjelmInfo
BergstubbHugo LiljaInfo
BergstubbVilma ÖrnskovInfo
BergstubbLudwig EssénInfo
BergstubbRasmus BäcklundInfo
BjörknaLars Kraemer850Info
BjörknaRoger Svensson612Info
BjörknaMelker Durell440Info
BjörknaLisa HjelmInfo
BjörknaNicklas KolbeckInfo
BjörknaRobert AnderssonInfo
BjörknaAlbin LindqwistInfo
BjörknaBen AgeliiInfo
BjörknaPeter NilssonInfo
BjörknaCalle HjelmInfo
BjörknaBilly AffelinInfo
BjörknaChristian NilssonInfo
BjörknaNellie OttossonInfo
BjörknaJulius Jarving OhlssonInfo
BjörknaSimon Abrahamsson NorénInfo
BjörknaViktor EricksonInfo
BjörknaTobias HelldalInfo
BjörknaArvid EnemarInfo
BjörknaMoa HollstenInfo
BjörknaPelle HjelmInfo
BjörknaAndreas EkfeldtInfo
BjörknaLudwig EssénInfo
BjörknaMarcus BergqvistInfo
BjörknaWilliam EssénInfo
BjörknaMikael HjelmInfo
BjörknaRasmus BäcklundInfo
BjörknaAnders HenrikssonInfo
BjörknaSimon JohannessonMajsInfo
BjörknaHG KarlssonInfo
BjörknaJamie AnderssonInfo
BlekaMagnus Durell4750Info
BlekaMarkus Lundgren4320Info
BlekaLars Kraemer3820Info
BlekaDan Pettersson3200Info
BlekaRoger Svensson2100Info
BlekaPatrik Andersson1170HavsfiskeStaggInfo 📷
BlekaArvid EnemarInfo
BlekaBilly AffelinInfo
BlekaTobias HelldalInfo
BlekaMoa HollstenInfo
BlekaPelle HjelmInfo
BlekaAndreas EkfeldtInfo
BlekaMikael HjelmInfo
BlekaLisa HjelmInfo
BlekaAnders HenrikssonInfo
BlekaSimon JohannessonRäkaInfo
BlekaHG KarlssonInfo
BlekaLudwig EssénInfo
BlekaBen AgeliiInfo
BlekaNicklas KolbeckInfo
BlekaRobert AnderssonInfo
BlekaChristian NilssonSpinnfiskeSillhäcklaInfo
BlekaPeter NilssonInfo
BlekaLars ÖrnskovInfo
BlekaCalle HjelmInfo
BlekaRasmus BäcklundInfo
BlekaMarc WestrinInfo
BlekaJim LarssonInfo
BlekaWilliam EssénInfo
BlekaNellie OttossonInfo
BlågyltaMagnus Durell660Info
BlågyltaMarkus Lundgren615Info
BlågyltaRoger Svensson550Info
BlågyltaMelker Durell340Info
BlågyltaPatrik Andersson295BottenmeteRäkaInfo 📷
BlågyltaBen AgeliiInfo
BlågyltaLars ÖrnskovInfo
BlågyltaMarc WestrinInfo
BlågyltaNellie OttossonInfo
BlågyltaLars KraemerInfo
BlågyltaVilma ÖrnskovInfo
BlågyltaJamie AnderssonInfo
BlågyltaArvid EnemarInfo
BlågyltaLisa HjelmInfo
BlågyltaAndreas EkfeldtInfo
BlågyltaMoa HollstenInfo
BlågyltaPelle HjelmInfo
BlågyltaWilliam EssénInfo
BlågyltaMikael HjelmInfo
BlågyltaAnders HenrikssonInfo
BlågyltaSimon JohannessonRäkaInfo
BlågyltaChristian NilssonInfo
BlågyltaHG KarlssonInfo
BlågyltaLudwig EssénInfo
BlågyltaMoa MaripuuInfo
BlågyltaNicklas KolbeckInfo
BlågyltaBilly AffelinInfo
BlågyltaMarcus BergqvistInfo
BlågyltaRobert AnderssonInfo
BlågyltaRasmus BäcklundInfo
BlågyltaJulius Jarving OhlssonInfo
BlågyltaCalle HjelmInfo
BlågyltaPeter NilssonInfo
BlågyltaSimon Abrahamsson NorénInfo
BlåkäftMagnus Durell1012Info
BlåkäftMarkus Lundgren990Info
BlåkäftNicklas KolbeckInfo
BlåkäxaMarkus Lundgren570Info
BlåkäxaMagnus Durell502Info
BlåkäxaNicklas KolbeckInfo
BlåkäxaPeter NilssonInfo
BlåkäxaLars ÖrnskovInfo
BlålångaAndreas EkfeldtInfo
BlåvitlingMarkus Lundgren380Info
BlåvitlingUlf Noreman308HavsfiskeMakrillInfo 📷
BlåvitlingPeter NilssonInfo
BraxenRobert Andersson7050Info
BraxenRoger Svensson2900Info
BraxenMelker Durell2835Info
BraxenLars Kraemer2780Info
BraxenPatrik Andersson2375BottenmeteMajsInfo 📷
BraxenAnders HenrikssonInfo
BraxenSimon JohannessonInfo
BraxenHG KarlssonInfo
BraxenLudwig EssénInfo
BraxenBilly AffelinInfo
BraxenJamie AnderssonInfo
BraxenBen AgeliiInfo
BraxenJulius Jarving OhlssonInfo
BraxenWilliam EssénInfo
BraxenCalle HjelmInfo
BraxenMikael HjelmInfo
BraxenSimon Abrahamsson NorénInfo
BraxenMoa HollstenInfo
BraxenTobias HelldalInfo
BraxenNicklas KolbeckInfo
BraxenRasmus BäcklundInfo
BraxenAndreas EkfeldtInfo
BraxenMarkus LundgrenInfo
BraxenNellie OttossonInfo
BraxenLisa HjelmInfo
BraxenMarcus BergqvistInfo
BraxenMagnus DurellInfo
BraxenPeter NilssonInfo
BraxenDaniel HagströmFlugfiskeBitch CreekInfo 📷
BraxenArvid EnemarInfo
BraxenLars ÖrnskovInfo
BraxenPelle HjelmInfo
BrunsnultraAndreas Ekfeldt267Info
BrunsnultraHugo Lilja220Bottenmete RäkaInfo
BrunsnultraMarkus Lundgren180Info
BrunsnultraMagnus Durell140Info
BrunsnultraPeter NilssonInfo
BrunsnultraNicklas KolbeckInfo
BäckrödingMelker DurellInfo
BäckrödingDaniel HagströmFlugfiskeCorixa #14Info 📷
BäckrödingPatrik AnderssonFrilinaMaskInfo 📷
BäckrödingLars ÖrnskovInfo
BäckrödingHugo LiljaInfo
BäckrödingAndreas SchildFrilinaMaskInfo
BäckrödingLudwig EssénMeteMaskInfo
BäckrödingNicklas KolbeckInfo
BäckrödingAnders HenrikssonInfo
BäckrödingMoa MaripuuMaskInfo
BäckrödingHG KarlssonInfo
BäckrödingBilly AffelinInfo
BäckrödingMarcus BergqvistInfo
BäckrödingCalle HjelmInfo
BäckrödingMikael HjelmInfo
BäckrödingBen AgeliiInfo
BäckrödingVilma ÖrnskovInfo
BäckrödingPelle HjelmInfo
BäckrödingRasmus BäcklundInfo
BäckrödingJamie AnderssonInfo
BäckrödingAndreas EkfeldtInfo
BäckrödingMoa HollstenInfo
ElritsaRoger Svensson5Info
ElritsaWilliam EssénInfo
ElritsaMagnus DurellInfo
ElritsaVilma ÖrnskovInfo
ElritsaPelle HjelmInfo
ElritsaRoger HellstenInfo
ElritsaAndreas EkfeldtInfo
ElritsaArvid EnemarFrilinaMaskInfo
ElritsaSimon JohannessonInfo
ElritsaPeter NilssonInfo
ElritsaLudwig EssénInfo
ElritsaPatrik AnderssonInfo 📷
ElritsaLars ÖrnskovInfo
ElritsaMartin ÖdmarInfo
ElritsaRobert AnderssonInfo
ElritsaMoa HollstenInfo
ElritsaHasse LindqwistInfo
ElritsaDaniel HagströmFlugfiskeSvart Med Lite Flash #32Info 📷
ElritsaCalle HjelmInfo
ElritsaMagnus MannbergInfo
ElritsaDan PetterssonInfo
ElritsaNellie OttossonInfo
ElritsaMikael HjelmInfo
ElritsaSimon Abrahamsson NorénInfo
ElritsaRasmus BäcklundInfo
ElritsaAnders HenrikssonInfo
ElritsaTobias HelldalInfo
ElritsaJamie AnderssonInfo
ElritsaLisa HjelmInfo
ElritsaBilly AffelinInfo
ElritsaMarcus BergqvistInfo
ElritsaBen AgeliiInfo
ElritsaChristian NilssonInfo
FarenJohnny Priore775MeteMaskInfo 📷
FarenMelker Durell344Info
FarenRoger Svensson262Info
FarenPatrik Andersson120BottenmeteMaskInfo 📷
FarenJamie AnderssonInfo
FarenJulius Jarving OhlssonInfo
FarenAndreas EkfeldtInfo
FarenPeter NilssonInfo
FarenHG KarlssonInfo
FarenNicklas KolbeckInfo
FarenHasse LindqwistInfo
FarenRobert AnderssonInfo
Femtömmad skärlångaLars ÖrnskovMeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaTobias HelldalInfo
Femtömmad skärlångaLudwig EssénInfo
Femtömmad skärlångaRasmus BäcklundBottenmeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaHasse LindqwistInfo
Femtömmad skärlångaCalle HjelmInfo
Femtömmad skärlångaWilliam EssénBottenmeteRäkaInfo
FenknotAndreas Ekfeldt400BottenmeteSillstrimlaInfo
FenknotMagnus Durell250Info
FenknotMarkus Lundgren200Info
FenknotAnders HenrikssonInfo
FenknotPeter NilssonInfo
FenknotHG KarlssonInfo
FenknotPelle HjelmMeteBerstmaskInfo 📷
FenknotNicklas KolbeckInfo
FenknotTobias HelldalInfo
FenknotPatrik AnderssonFrilinaTångräkaInfo 📷
FenknotRasmus BäcklundInfo
FenknotCalle HjelmInfo
FenknotWilliam EssénInfo
FenknotSimon JohannessonInfo
FjärsingMagnus Durell490Info
FjärsingLars Kraemer460Info
FjärsingMarkus Lundgren430Info
FjärsingRoger Svensson225Info
FjärsingMoa MaripuuInfo
FjärsingCalle HjelmInfo
FjärsingMikael HjelmInfo
FjärsingPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
FjärsingSimon Abrahamsson NorénInfo
FjärsingArvid EnemarInfo
FjärsingMoa HollstenInfo
FjärsingMelker DurellInfo
FjärsingBilly AffelinInfo
FjärsingMarcus BergqvistInfo
FjärsingBen AgeliiInfo
FjärsingAndreas EkfeldtInfo
FjärsingVilma ÖrnskovInfo
FjärsingAnders HenrikssonInfo
FjärsingPelle HjelmInfo
FjärsingWilliam EssénInfo
FjärsingPeter NilssonInfo
FjärsingHG KarlssonInfo
FjärsingHugo LiljaInfo
FjärsingNicklas KolbeckInfo
FjärsingLudwig EssénInfo
FjärsingLisa HjelmInfo
FjärsingJulius Jarving OhlssonInfo
FjärsingLars ÖrnskovInfo
FjärsingRasmus BäcklundInfo
FjärsingJamie AnderssonInfo
Fyrtömmad skärlångaMartin ÖdmarInfo
Fyrtömmad skärlångaVilma ÖrnskovInfo
FärnaAnders Lilja3010BottenmeteBrödInfo 📷
FärnaMarc Westrin2930Frilina BrödInfo 📷
FärnaMagnus Durell2700Info
FärnaHugo Lilja2689FlötmeteMaskInfo
FärnaLars Kraemer2640Info
FärnaMarkus Lundgren2450Info
FärnaRoger Svensson1800Info
FärnaPatrik Andersson1420BottenmeteMaskInfo 📷
FärnaNicklas KolbeckInfo
FärnaRasmus BäcklundInfo
FärnaNellie OttossonInfo
FärnaMarcus BergqvistInfo
FärnaWilliam EssénInfo
FärnaChristian NilssonInfo
FärnaRobert AnderssonInfo
FärnaBilly AffelinBottenmeteMask/brödInfo
FärnaCalle HjelmInfo
FärnaMikael HjelmInfo
FärnaArvid EnemarInfo
FärnaJulius Jarving OhlssonInfo
FärnaJamie AnderssonInfo
FärnaLisa HjelmInfo
FärnaSimon Abrahamsson NorénFrilinaBrödInfo
FärnaDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
FärnaMelker DurellInfo
FärnaLudwig EssénInfo
FärnaMoa HollstenInfo
FärnaAnders HenrikssonInfo
FärnaTobias HelldalInfo
FärnaAndreas EkfeldtInfo
FärnaPelle HjelmInfo
FärnaPeter NilssonInfo
GlyskoljaMarkus Lundgren285Info
GlyskoljaMagnus Durell265Info
GlyskoljaLars Kraemer200Info
GlyskoljaRoger Svensson175Info
GlyskoljaHasse LindqwistInfo
GlyskoljaMelker DurellInfo
GlyskoljaJulius Jarving OhlssonInfo
GlyskoljaLudwig EssénInfo
GlyskoljaArvid EnemarInfo
GlyskoljaPatrik AnderssonHavsfiskeRäkaInfo 📷
GlyskoljaAndreas EkfeldtInfo
GlyskoljaPelle HjelmInfo
GlyskoljaPeter NilssonInfo
GlyskoljaHugo LiljaInfo
GlyskoljaNicklas KolbeckInfo
GlyskoljaSimon Abrahamsson NorénInfo
GlyskoljaNellie OttossonInfo
GlyskoljaMoa HollstenInfo
GlyskoljaLisa HjelmInfo
GlyskoljaSimon JohannessonInfo
GlyskoljaChristian NilssonInfo
GlyskoljaMarcus BergqvistInfo
GlyskoljaLars ÖrnskovInfo
GlyskoljaAnders HenrikssonInfo
GlyskoljaTobias HelldalInfo
GlyskoljaBilly AffelinInfo
GlyskoljaRobert AnderssonInfo
GlyskoljaBen AgeliiInfo
GlyskoljaCalle HjelmInfo
GlyskoljaMikael HjelmInfo
GlyskoljaAndreas SchildHavsfiskeAgnad MikrohäcklaInfo
GlyskoljaHG KarlssonInfo
GroplöjaMikael HjelmInfo
GroplöjaCalle HjelmInfo
GroplöjaAlbin DurellInfo
GroplöjaMelker DurellInfo
GroplöjaVilma ÖrnskovInfo
GroplöjaPelle HjelmInfo
GråsejLars Kraemer8050Info
GråsejMagnus Durell6700Info
GråsejMarkus Lundgren6500Info
GråsejDan Pettersson5100Info
GråsejRoger Svensson2000Info
GråsejMagnus Mannberg900Info
GråsejLars ÖrnskovInfo
GråsejAnders HenrikssonInfo
GråsejTobias HelldalInfo
GråsejVilma ÖrnskovInfo
GråsejBilly AffelinInfo
GråsejPelle HjelmInfo
GråsejMoa HollstenInfo
GråsejRobert AnderssonInfo
GråsejMarcus BergqvistInfo
GråsejBen AgeliiInfo
GråsejJim LarssonInfo
GråsejRasmus BäcklundInfo
GråsejWilliam EssénInfo
GråsejHG KarlssonInfo
GråsejMarc WestrinInfo
GråsejHasse LindqwistInfo
GråsejMikael HjelmInfo
GråsejCalle HjelmInfo
GråsejArvid EnemarInfo
GråsejAlbin DurellInfo
GråsejPatrik AnderssonHavsfiskHäcklaInfo 📷
GråsejAndreas EkfeldtInfo
GråsejMoa MaripuuInfo
GråsejPeter NilssonInfo
GråsejJulius Jarving OhlssonInfo
GråsejNicklas KolbeckInfo
GråsejJamie AnderssonInfo
GråsejLisa HjelmInfo
GråsejSimon JohannessonInfo
GråsejMelker DurellInfo
GråsejFredrik JadelandInfo
GråsejChristian NilssonInfo
GråsejViktor EricksonInfo
GråsejLudwig EssénInfo
GräskarpMarc Westrin12900VassInfo 📷
GräskarpLars Kraemer9150Info
GräskarpRobin Kanthe6530FrilinaBrödInfo 📷
GräskarpPatrik Andersson1250FrilinaMaskrosInfo 📷
GräskarpAndreas EkfeldtInfo
GräskarpNicklas KolbeckInfo
GräskarpWilliam EssénInfo
GräskarpCalle HjelmInfo
GräskarpRasmus BäcklundInfo
GräskarpKristoffer OttossonInfo 📷
GräskarpJamie AnderssonInfo
GrässnultraRoger Svensson100Info
GrässnultraAdam Alexanderssson50BottenmeteRäkaInfo
GrässnultraMagnus Durell40Info
GrässnultraMelker Durell40Info
GrässnultraCalle HjelmInfo
GrässnultraArvid EnemarInfo
GrässnultraAlbin DurellInfo
GrässnultraPeter NilssonInfo
GrässnultraWilliam EssénInfo
GrässnultraRobin KantheBottenmeteRäkaInfo 📷
GrässnultraSimon JohannessonInfo
GrässnultraLisa HjelmInfo
GrässnultraLars ÖrnskovInfo
GrässnultraBen AgeliiInfo
GrässnultraAnders HenrikssonInfo
GrässnultraTobias HelldalInfo
GrässnultraPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
GrässnultraAndreas EkfeldtInfo
GrässnultraVilma ÖrnskovInfo
GrässnultraRasmus BäcklundInfo
GrässnultraPelle HjelmInfo
GrässnultraRobert AnderssonInfo
GrässnultraJim LarssonInfo
GrässnultraLudwig EssénInfo
GrässnultraNicklas KolbeckInfo
GrässnultraMoa HollstenInfo
GrässnultraHG KarlssonInfo
GrässnultraHugo LiljaInfo
GrässnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
GrässnultraMarcus BergqvistInfo
GrässnultraBilly AffelinInfo
GrässnultraMikael HjelmInfo
GrässnultraMartin ÖdmarInfo
GrässnultraRoger HellstenInfo
GrönlingAdam Alexanderssson7Info
GrönlingChristian NilssonInfo
GrönlingMarcus BergqvistInfo
GrönlingRasmus BäcklundInfo
GrönlingPatrik AnderssonBottenmeteMaskInfo 📷
GuldfiskJohnny Priore1240FlötmeteInfo 📷
GuldfiskMelker Durell540Info
GuldfiskLars Kraemer280Info
GuldfiskPatrik Andersson120FlötmeteMajsInfo 📷
GuldfiskRoger Svensson100Info
GuldfiskBen AgeliiInfo
GuldfiskHugo LiljaInfo
GuldfiskChristian NilssonInfo
GuldfiskPelle HjelmInfo
GuldfiskSimon Abrahamsson NorénFlötmeteMajsInfo
GuldfiskBilly AffelinInfo
GuldfiskMoa HollstenInfo
GuldfiskLudwig EssénInfo
GuldfiskAlbin DurellInfo
GuldfiskLisa HjelmInfo
GuldfiskSimon JohannessonInfo
GuldfiskJezper IvarssonSpinnJigg Med IsomeInfo
GuldfiskAnders HenrikssonInfo
GuldfiskVilma ÖrnskovInfo
GuldfiskHasse LindqwistInfo
GuldfiskNellie OttossonInfo
GuldfiskArvid EnemarMeteMaggot/barnaskrikInfo
GuldfiskCalle HjelmInfo
GuldfiskMoa MaripuuInfo
GuldfiskMikael HjelmInfo
GuldlaxAnders HenrikssonInfo
GäddaMagnus Mannberg13340FlötmeteMörtInfo
GäddaMagnus Durell12350Info
GäddaLars Kraemer5400Info
GäddaRoger Svensson2700Info
GäddaSimon JohannessonInfo
GäddaJerker VinterstareInfo 📷
GäddaHG KarlssonInfo
GäddaBilly AffelinInfo
GäddaVilma ÖrnskovInfo
GäddaPelle HjelmInfo
GäddaMarkus LundgrenInfo
GäddaBen AgeliiInfo
GäddaMoa MaripuuInfo
GäddaMikael HjelmInfo
GäddaJulius Jarving OhlssonInfo
GäddaCalle HjelmInfo
GäddaArvid EnemarInfo
GäddaPeter NilssonInfo
GäddaChristian NilssonInfo
GäddaAnders HenrikssonInfo
GäddaNicklas KolbeckInfo
GäddaRasmus BäcklundInfo
GäddaJamie AnderssonInfo
GäddaLars ÖrnskovInfo
GäddaAndreas EkfeldtInfo
GäddaLisa HjelmInfo
GäddaRobert AnderssonInfo
GäddaNellie OttossonInfo
GäddaMoa HollstenInfo
GärsMagnus Durell50Info
GärsRoger Svensson50Info
GärsAndreas Karlsson40BottenmeteMaskInfo
GärsMelker Durell10Info
GärsJulius Jarving OhlssonInfo
GärsRasmus BäcklundInfo
GärsLars KraemerInfo
GärsSimon JohannessonInfo
GärsAndreas EkfeldtInfo
GärsSimon Abrahamsson NorénInfo
GärsNellie OttossonInfo
GärsAnders HenrikssonInfo
GärsTobias HelldalInfo
GärsVilma ÖrnskovInfo
GärsJezper IvarssonMeteMaskInfo
GärsNicklas KolbeckInfo
GärsLars ÖrnskovInfo
GärsJamie AnderssonInfo
GärsLudwig EssénInfo
GärsLisa HjelmInfo
GärsHugo LiljaInfo
GärsBilly AffelinInfo
GärsRoger HellstenInfo
GärsMoa HollstenInfo
GärsWilliam EssénInfo
GärsBen AgeliiInfo
GärsHasse LindqwistInfo
GärsAnders LiljaInfo
GärsHG KarlssonInfo
GärsMikael HjelmInfo
GärsMarcus BergqvistInfo
GärsCalle HjelmInfo
GärsPelle HjelmInfo
GärsPeter NilssonInfo
GärsChristian NilssonInfo
GärsRobert AnderssonInfo
GärsArvid EnemarInfo
GärsPatrik AnderssonBottenmeteMaskInfo 📷
GösMagnus Durell3000Info
GösRoger Svensson2900Info
GösLars Kraemer2160Info
GösMikael HjelmInfo
GösJamie AnderssonInfo
GösHG KarlssonInfo
GösLars ÖrnskovInfo
GösCalle HjelmInfo
GösRobert AnderssonInfo
GösMarc WestrinInfo
GösMoa HollstenInfo
GösPeter NilssonInfo
GösRasmus BäcklundInfo
GösAndreas EkfeldtInfo
GösMarkus LundgrenInfo
GösWilliam EssénInfo
GösNellie OttossonInfo
GösPelle HjelmInfo
GösJulius Jarving OhlssonInfo
GösBilly AffelinInfo
GösLisa HjelmInfo
GösTobias HelldalInfo
GösMarcus BergqvistInfo
GösArvid EnemarInfo
GösBen AgeliiInfo
GösAnders HenrikssonInfo
GösNicklas KolbeckInfo
HarrMagnus Durell825Info
HarrLars Kraemer380Info
HarrRoger Svensson300Info
HarrMikael HjelmInfo
HarrArvid EnemarInfo
HarrJulius Jarving OhlssonInfo
HarrAnders HenrikssonInfo
HarrNicklas KolbeckInfo
HarrRasmus BäcklundInfo
HarrLars ÖrnskovInfo
HarrCalle HjelmInfo
HarrVilma ÖrnskovInfo
HarrRobert AnderssonInfo
HarrSimon Abrahamsson NorénInfo
HarrPeter NilssonInfo
HarrChristian NilssonInfo
HarrMoa HollstenInfo
HarrJim LarssonInfo
HarrAndreas EkfeldtInfo
HarrMarkus LundgrenInfo
HavsabborreLars Kraemer2055Info
HavsabborreRasmus Bäcklund1850SpinnJiggInfo
HavsabborreCalle Hjelm1630Info
HavsabborreLudwig Essén1600Info
HavsabborreMagnus Durell1580Info
HavsabborreWilliam Essén1500FlugfiskeInfo
HavsabborreAndreas EkfeldtInfo
HavsabborreMoa HollstenInfo
HavsabborrePatrik AnderssonSpinnSkeddragInfo 📷
HavsabborreNicklas KolbeckInfo
HavskattMagnus Durell3700Info
HavskattMarkus Lundgren3520Info
HavskattRoger Svensson1800Info
HavskattNicklas KolbeckInfo
HavskattAndreas EkfeldtInfo
HavskattLars KraemerInfo
HavskattArvid EnemarInfo
HavskattMikael HjelmInfo
HavskattAnders HenrikssonInfo
HavskattLars ÖrnskovInfo
HavskattPeter NilssonInfo
HavsnejonögaMartin ÖdmarInfo 📷
HavsålNicklas KolbeckInfo 📷
HornsimpaAndreas Ekfeldt281Info
HornsimpaMagnus Mannberg160PimpelMormyskaInfo
HornsimpaHG KarlssonInfo
HornsimpaJamie AnderssonInfo
HåkäringAndreas Ekfeldt55000Info 📷
IdLars Kraemer2450Info
IdRoger Svensson2300Info
IdMarkus Lundgren1850Info
IdMagnus Durell600Info
IdAndreas EkfeldtInfo
IdMarcus BergqvistInfo
IdAnders HenrikssonInfo
IdWilliam EssénInfo
IdMoa HollstenInfo
IdTobias HelldalInfo
IdJamie AnderssonInfo
IdRasmus BäcklundInfo
IdPeter NilssonInfo
IdLisa HjelmInfo
IdSimon JohannessonInfo
IdMikael HjelmInfo
IdCalle HjelmInfo
IdBen AgeliiInfo
IdLudwig EssénInfo
IdNicklas KolbeckInfo
IdJulius Jarving OhlssonInfo
IdVilma ÖrnskovInfo
IdHugo LiljaInfo
IdArvid EnemarInfo
IdRobert AnderssonInfo
IdNellie OttossonInfo
IdPelle HjelmInfo
KanadarödingAndreas EkfeldtInfo
KanadarödingNicklas KolbeckInfo
KanadarödingPeter NilssonInfo
KarpRobert Andersson13890Info
KarpMarkus Lundgren11950Info
KarpRoger Svensson10020Info
KarpLars Kraemer7155Info
KarpBilly AffelinInfo
KarpPeter NilssonInfo
KarpNicklas KolbeckInfo
KarpVilma ÖrnskovInfo
KarpAndreas KarlssonBottenmeteBoilieInfo
KarpHugo LiljaInfo
KarpArvid EnemarInfo
KarpAnders HenrikssonMeteDegInfo
KarpKristoffer OttossonFrilinaBrödInfo
KarpSimon Abrahamsson NorénInfo
KarpNellie OttossonInfo
KarpPelle HjelmInfo
KarpLennart LarssonMete FrilinaInfo
KarpDaniel HagströmFlugfiskeVit "maggot"-fluga #14Info 📷
KarpJulius Jarving OhlssonInfo
KarpLisa HjelmInfo
KarpViktor EricksonInfo
KarpJamie AnderssonInfo
KarpMoa HollstenInfo
KarpAndres JezekMeteMaskInfo
KarpAndreas EkfeldtInfo
KarpSimon JohannessonInfo
KarpAlbin DurellInfo
KarpMikael HjelmInfo
KarpRasmus BäcklundInfo
KarpWilliam EssénInfo
KarpJezper IvarssonMeteBrödInfo
KarpCalle HjelmInfo
KarpPatrik AnderssonFlötmeteMask/majsInfo 📷
KlarbultPatrik AnderssonMeteRäkaInfo 📷
KlorockaMagnus Durell725Info
KlorockaMarkus Lundgren250Info
KlorockaAndreas EkfeldtInfo
KlorockaNicklas KolbeckInfo
KlorockaPeter NilssonInfo
KlorockaRobert AnderssonInfo
KlorockaPelle HjelmInfo
KnaggrockaAndreas Schild5500BottenmeteRäkaInfo 📷
KnaggrockaSimon Abrahamsson Norén4400MeteMakrill Info 📷
KnaggrockaArvid Enemar2500SillInfo
KnaggrockaRasmus BäcklundInfo
KnotLars Kraemer620Info
KnotMagnus Durell520Info
KnotMarkus Lundgren475Info
KnotRoger Svensson275Info
KnotMagnus Mannberg170Info
KnotPatrik Andersson150HavsfiskeBorstmaskInfo 📷
KnotRobert AnderssonInfo
KnotMarcus BergqvistInfo
KnotJulius Jarving OhlssonInfo
KnotSimon JohannessonInfo
KnotViktor EricksonInfo
KnotMikael HjelmInfo
KnotHasse LindqwistInfo
KnotLars ÖrnskovInfo
KnotCalle HjelmInfo
KnotMoa HollstenInfo
KnotBilly AffelinInfo
KnotMelker DurellInfo
KnotAnders HenrikssonInfo
KnotLudwig EssénInfo
KnotAndreas EkfeldtInfo
KnotMoa MaripuuInfo
KnotChristian NilssonInfo
KnotMarc WestrinInfo
KnotVilma ÖrnskovInfo
KnotHugo LiljaInfo
KnotArvid EnemarInfo
KnotNicklas KolbeckInfo
KnotBen AgeliiInfo
KnotPelle HjelmInfo
KnotPeter NilssonInfo
KnotHG KarlssonInfo
KnotNellie OttossonInfo
KoljaRoger Svensson1800Info
KoljaMarkus Lundgren1630Info
KoljaMagnus Durell1445Info
KoljaPatrik Andersson425HavsfiskeRäkaInfo 📷
KoljaNicklas KolbeckInfo
KoljaMikael HjelmInfo
KoljaPeter NilssonInfo
KoljaPelle HjelmInfo
KoljaLars KraemerInfo
KoljaRobert AnderssonInfo
KoljaLisa HjelmInfo
KoljaSimon Abrahamsson NorénInfo
KoljaAnders HenrikssonInfo
KoljaAndreas EkfeldtInfo
KummelPeter NilssonInfo 📷
KusttobisJamie AnderssonInfo
KusttobisTobias HelldalInfo
KusttobisHasse LindqwistInfo
KusttobisMikael HjelmInfo
KusttobisMartin ÖdmarInfo
KusttobisMagnus DurellInfo
KusttobisBilly AffelinInfo
LakeLars Kraemer3675Info
LakeMagnus Durell3550Info
LakeMarkus Lundgren3400Info
LakeRoger Svensson2200Info
LakePatrik Andersson1300PimpelNorsInfo 📷
LakeHugo LiljaInfo
LakeArvid EnemarInfo
LakeAnders HenrikssonInfo
LakeBen AgeliiInfo
LakeAndreas EkfeldtInfo
LakeNellie OttossonInfo
LakePeter NilssonInfo
LakeNicklas KolbeckInfo
LakePelle HjelmInfo
LakeHG KarlssonInfo
LakeChristian NilssonInfo
LakeRobert AnderssonInfo
LakeWilliam EssénInfo
LakeCalle HjelmInfo
LakeTobias HelldalInfo
LakeMarcus BergqvistInfo
LakeJamie AnderssonInfo
LaxCalle Hjelm4700Info
LaxLars Kraemer4220Info
LaxPatrik Andersson3000SpinnVobblerInfo 📷
LaxVilma ÖrnskovInfo
LaxNicklas KolbeckInfo
LaxBilly AffelinInfo
LaxTobias HelldalInfo
LaxMarkus LundgrenInfo
LaxChristian NilssonInfo
LaxJamie AnderssonInfo
LaxBen AgeliiInfo
LaxMikael HjelmInfo
LaxAnders HenrikssonInfo
LaxLars ÖrnskovInfo
LaxAndreas EkfeldtInfo
LaxPeter NilssonInfo
LaxMarcus BergqvistInfo
LerskäddaMagnus Durell245Info
LerskäddaRoger Svensson225Info
LerskäddaAndreas EkfeldtInfo
LerskäddaPeter NilssonInfo
LerskäddaHG KarlssonInfo
LerskäddaMarkus LundgrenInfo
LerskäddaNicklas KolbeckInfo
LerskäddaAnders HenrikssonInfo
LerstubbAndreas Schild1Info
LerstubbKjell SvenssonInfo
LerstubbAndres JezekMeteMaskInfo
LerstubbLudwig EssénInfo
LerstubbMoa MaripuuRäkaInfo
LerstubbAlbin DurellInfo
LerstubbChristian NilssonInfo
LerstubbCalle HjelmInfo
LerstubbAnders HenrikssonInfo
LerstubbRasmus BäcklundInfo
LerstubbMarcus BergqvistInfo
LerstubbVilma ÖrnskovInfo
LerstubbHugo LiljaInfo
LerstubbMartin ÖdmarInfo
LerstubbSimon JohannessonInfo
LerstubbTobias HelldalInfo
LerstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
LerstubbJamie AnderssonInfo
LerstubbJulius Jarving OhlssonInfo
LerstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
LerstubbWilliam EssénInfo
LerstubbHG KarlssonInfo
LerstubbBilly AffelinInfo
LerstubbPelle HjelmInfo
LerstubbHasse LindqwistInfo
LerstubbBen AgeliiInfo
LubbMarkus Lundgren12200Info
LubbLars ÖrnskovInfo
LubbNicklas KolbeckInfo
LubbPeter NilssonInfo
LubbLars KraemerInfo
LångaMagnus Durell20200Info
LångaAndreas Ekfeldt20000Info
LångaLars Kraemer2900Info
LångaRoger Svensson1900Info
LångaAndreas Schild800BottenmeteRäkaInfo
LångaTobias HelldalInfo
LångaCalle HjelmInfo
LångaBen AgeliiInfo
LångaLars ÖrnskovInfo
LångaArvid EnemarInfo
LångaMarkus LundgrenInfo
LångaBilly AffelinInfo
LångaMikael HjelmInfo
LångaJezper IvarssonPilkmeteAgnad PilkInfo
LångaNicklas KolbeckInfo
LångaAnders HenrikssonInfo
LångaChristian NilssonBottenmeteRäkaInfo 📷
LångaMelker DurellInfo
LångaPeter NilssonInfo
MakrillMagnus Durell1300Info
MakrillRoger Svensson1200Info
MakrillLars Kraemer1200Info
MakrillPatrik Andersson650FlötmeteStaggInfo 📷
MakrillMagnus Mannberg600Info
MakrillCalle HjelmInfo
MakrillPelle HjelmInfo
MakrillSimon Abrahamsson NorénInfo
MakrillJamie AnderssonInfo
MakrillBilly AffelinInfo
MakrillLisa HjelmInfo
MakrillWilliam EssénInfo
MakrillRobert AnderssonInfo
MakrillMarkus LundgrenInfo
MakrillJim LarssonInfo
MakrillHasse LindqwistInfo
MakrillJulius Jarving OhlssonInfo
MakrillChristian NilssonInfo
MakrillTobias HelldalInfo
MakrillHG KarlssonInfo
MakrillAlbin DurellInfo
MakrillMelker DurellInfo
MakrillMikael HjelmInfo
MakrillRasmus BäcklundInfo
MakrillBen AgeliiInfo
MakrillPeter NilssonInfo
MakrillNellie OttossonInfo
MakrillArvid EnemarInfo
MakrillVilma ÖrnskovInfo
MakrillMoa MaripuuInfo
MakrillLars ÖrnskovInfo
MakrillAndreas EkfeldtInfo
MakrillViktor EricksonInfo
MakrillMarcus BergqvistInfo
MakrillMoa HollstenInfo
MakrillAnders HenrikssonInfo
MakrillSimon JohannessonInfo
MakrillNicklas KolbeckInfo
MalPatrik Andersson1675BottenmeteMörtInfo 📷
MalHugo LiljaInfo
MalJulius Jarving OhlssonInfo
Mindre kantnålPatrik AnderssonFrilinaPungräkaInfo 📷
Mindre kantnålBilly AffelinInfo
Mindre kungsfiskMagnus Durell480Info
Mindre kungsfiskLars Kraemer340Info
Mindre kungsfiskHasse Lindqwist250Info
Mindre kungsfiskSimon Abrahamsson Norén240Info
Mindre kungsfiskPatrik Andersson230BottenmeteSillInfo 📷
Mindre kungsfiskRoger Svensson125Info
Mindre kungsfiskLars ÖrnskovInfo
Mindre kungsfiskAndreas EkfeldtInfo
Mindre kungsfiskPelle HjelmInfo
Mindre kungsfiskNicklas KolbeckInfo
Mindre kungsfiskBilly AffelinInfo
Mindre kungsfiskAnders HenrikssonInfo
Mindre kungsfiskMikael HjelmInfo
Mindre kungsfiskMarkus LundgrenInfo
Mindre kungsfiskMelker DurellInfo
Mindre kungsfiskPeter NilssonInfo
MulleAdam Alexanderssson14FrilinaRäkaInfo
MulleRasmus BäcklundInfo
MulleWilliam EssénInfo
MörtMarc Westrin1190FeedermeteMaggots Info 📷
MörtMagnus Mannberg1090FlötmeteMaggotInfo
MörtRoger Svensson750Info
MörtMagnus Durell450Info
MörtLars Kraemer360Info
MörtPatrik Andersson300BottenmeteRäkaInfo 📷
MörtRasmus BäcklundInfo
MörtDaniel HagströmFlugfiskeGul Fluga #18Info 📷
MörtMarcus BergqvistInfo
MörtNellie OttossonInfo
MörtHG KarlssonInfo
MörtArvid EnemarInfo
MörtVilma ÖrnskovInfo
MörtLisa HjelmInfo
MörtHugo LiljaInfo
MörtMarkus LundgrenInfo
MörtMelker DurellInfo
MörtAnders HenrikssonInfo
MörtSimon JohannessonInfo
MörtPeter NilssonInfo
MörtViktor EricksonInfo
MörtCalle HjelmInfo
MörtLudwig EssénInfo
MörtPelle HjelmInfo
MörtJamie AnderssonInfo
MörtLars ÖrnskovInfo
MörtAndreas EkfeldtInfo
MörtChristian NilssonInfo
MörtRobert AnderssonInfo
MörtJulius Jarving OhlssonInfo
MörtMoa HollstenInfo
MörtNicklas KolbeckInfo
MörtTobias HelldalInfo
MörtSimon Abrahamsson NorénInfo
MörtBen AgeliiInfo
MörtWilliam EssénInfo
MörtMikael HjelmInfo
MörtBilly AffelinInfo
NorsRoger Svensson20Info
NorsNicklas KolbeckInfo
NorsRoger HellstenInfo
NorsTobias HelldalInfo
NorsMikael HjelmInfo
NorsMagnus DurellInfo
NorsLudwig EssénHäcklaMaskInfo
NorsNellie OttossonInfo
NorsPelle HjelmInfo
NorsBilly AffelinInfo
NorsLisa HjelmInfo
NorsCalle HjelmInfo
NorsAnders HenrikssonInfo
NorsHasse LindqwistTurIngetInfo
NorsPeter NilssonInfo
NäbbgäddaHasse Lindqwist800Info
NäbbgäddaMagnus Durell750Info
NäbbgäddaLars Kraemer680Info
NäbbgäddaPatrik Andersson550FlötmeteRäkaInfo 📷
NäbbgäddaRoger Svensson300Info
NäbbgäddaViktor EricksonInfo
NäbbgäddaAnders HenrikssonInfo
NäbbgäddaNicklas KolbeckInfo
NäbbgäddaPeter NilssonInfo
NäbbgäddaJulius Jarving OhlssonInfo
NäbbgäddaBilly AffelinInfo
NäbbgäddaMoa HollstenInfo
NäbbgäddaRasmus BäcklundInfo
NäbbgäddaMarc WestrinInfo
NäbbgäddaMikael HjelmInfo
NäbbgäddaMarcus BergqvistInfo
NäbbgäddaArvid EnemarInfo
NäbbgäddaVilma ÖrnskovInfo
NäbbgäddaHugo LiljaInfo
NäbbgäddaWilliam EssénInfo
NäbbgäddaTobias HelldalInfo
NäbbgäddaLennart LarssonSpinnInfo
NäbbgäddaMarkus LundgrenInfo
NäbbgäddaHG KarlssonInfo
NäbbgäddaSimon JohannessonInfo
NäbbgäddaMelker DurellInfo
NäbbgäddaCalle HjelmInfo
NäbbgäddaLudwig EssénInfo
NäbbgäddaPelle HjelmInfo
NäbbgäddaJamie AnderssonInfo
NäbbgäddaLars ÖrnskovInfo
NäbbgäddaAndreas EkfeldtInfo
NäbbgäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
NäbbgäddaRobert AnderssonInfo
OxsimpaPatrik Andersson70BottenmeteRäkaInfo 📷
OxsimpaMarkus Lundgren33Info
OxsimpaRoger Svensson30Info
OxsimpaChristian NilssonInfo
OxsimpaMarcus BergqvistInfo
OxsimpaMagnus DurellInfo
OxsimpaCalle HjelmInfo
OxsimpaLudwig EssénInfo
OxsimpaPelle HjelmInfo
OxsimpaSimon Abrahamsson NorénInfo
OxsimpaRobert AnderssonInfo
OxsimpaAnders HenrikssonInfo
OxsimpaJamie AnderssonInfo
OxsimpaPeter NilssonInfo
OxsimpaNellie OttossonInfo
OxsimpaNicklas KolbeckInfo
OxsimpaMikael HjelmInfo
OxsimpaMartin ÖdmarInfo
OxsimpaWilliam EssénInfo
OxsimpaJulius Jarving OhlssonInfo
OxsimpaRasmus BäcklundInfo
OxsimpaTobias HelldalInfo
OxsimpaArvid EnemarInfo
OxsimpaHugo LiljaInfo
PaddtorskAndreas Ekfeldt460Havsmete RäkaInfo
PaddtorskMagnus Durell340Info
PaddtorskPatrik Andersson210IsfiskeRäkaInfo 📷
PaddtorskRoger Svensson120Info
PaddtorskCalle HjelmInfo
PaddtorskMikael HjelmInfo
PaddtorskNicklas KolbeckInfo
PaddtorskJulius Jarving OhlssonInfo
PaddtorskChristian NilssonInfo
PaddtorskRobert AnderssonInfo
PaddtorskAnders HenrikssonInfo
PaddtorskPeter NilssonInfo
PaddtorskMarkus LundgrenInfo
PigghajMagnus Durell7820Info
PigghajMarkus Lundgren6920Info
PigghajLars Kraemer6060Info
PigghajSimon Abrahamsson Norén4500Info
PigghajMelker Durell2600Info
PigghajRoger Svensson2500Info
PigghajNicklas KolbeckInfo
PigghajCalle HjelmInfo
PigghajAnders HenrikssonInfo
PigghajPeter NilssonInfo
PigghajArvid EnemarInfo
PigghajAndreas EkfeldtInfo
PigghajLars ÖrnskovInfo
PigghajMikael HjelmInfo
PigghajLisa HjelmInfo
PigghajPelle HjelmInfo
PiggvarMarkus Lundgren5520Info
PiggvarRobert Andersson4900Info
PiggvarMarc Westrin4750KikfiskeJiggInfo 📷
PiggvarMagnus Durell4300Info
PiggvarDan Pettersson2465KikfiskeMaskInfo
PiggvarMelker Durell450Info
PiggvarLars ÖrnskovInfo
PiggvarChristian NilssonInfo
PiggvarJulius Jarving OhlssonInfo
PiggvarAnders HenrikssonInfo
PiggvarHugo LiljaInfo
PiggvarTobias HelldalInfo
PiggvarPelle HjelmInfo
PiggvarMarcus BergqvistInfo
PiggvarCalle HjelmInfo
PiggvarPeter NilssonInfo
PiggvarArvid EnemarInfo
PiggvarViktor EricksonInfo
PiggvarNicklas KolbeckInfo
PiggvarMoa HollstenInfo
PirålPeter NilssonInfo
PirålMarkus LundgrenInfo
PirålNicklas KolbeckInfo
PirålPelle HjelmInfo
PirålMikael HjelmInfo
PirålMartin ÖdmarInfo
PirålRobert AnderssonInfo
PirålAnders HenrikssonInfo
PirålMagnus DurellInfo
PirålTobias HelldalInfo
PirålPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
PirålCalle HjelmInfo
PirålMarcus BergqvistInfo
Randig sjökockHasse Lindqwist140Info
Randig sjökockRoger Svensson100Info
Randig sjökockMarkus Lundgren75Info
Randig sjökockMelker Durell60Info
Randig sjökockMagnus Durell55Info
Randig sjökockAndreas EkfeldtInfo
Randig sjökockArvid EnemarInfo
Randig sjökockNicklas KolbeckInfo
Randig sjökockMikael HjelmInfo
Randig sjökockSimon JohannessonInfo
Randig sjökockPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Randig sjökockRasmus BäcklundInfo
Randig sjökockMarcus BergqvistInfo
Randig sjökockNellie OttossonInfo
Randig sjökockPeter NilssonInfo
Randig sjökockMoa HollstenInfo
Randig sjökockCalle HjelmInfo
Randig sjökockLudwig EssénInfo
Randig sjökockPelle HjelmInfo
Randig sjökockJulius Jarving OhlssonInfo
Randig sjökockLisa HjelmInfo
Randig sjökockRobert AnderssonInfo
Randig sjökockAnders HenrikssonInfo
Randig sjökockSimon Abrahamsson NorénInfo
Randig sjökockWilliam EssénInfo
RegnbågeLars Kraemer6120Info
RegnbågeMelker Durell2500Info
RegnbågeRoger Svensson2200Info
RegnbågePatrik Andersson1600SpinnfiskeSkeddragInfo 📷
RegnbågeTobias HelldalInfo
RegnbågePelle HjelmInfo
RegnbågeWilliam EssénInfo
RegnbågeMoa HollstenInfo
RegnbågeNicklas KolbeckInfo
RegnbågeManfred IsbergInfo
RegnbågeRobert AnderssonInfo
RegnbågeChristian NilssonInfo
RegnbågeViktor EricksonInfo
RegnbågeJulius Jarving OhlssonInfo
RegnbågeAnders HenrikssonInfo
RegnbågeLars ÖrnskovInfo
RegnbågeAndreas EkfeldtInfo
RegnbågeMoa MaripuuInfo
RegnbågeArvid EnemarInfo
RegnbågeBen AgeliiInfo
RegnbågeMikael HjelmInfo
RegnbågeSimon JohannessonInfo
RegnbågeRasmus BäcklundInfo
RegnbågeHugo LiljaInfo
RegnbågePeter NilssonInfo
RegnbågeHasse LindqwistInfo
RegnbågeNellie OttossonInfo
RegnbågeBilly AffelinInfo
RegnbågeJamie AnderssonInfo
RegnbågeCalle HjelmInfo
RegnbågeMarkus LundgrenInfo
RegnbågeLisa HjelmInfo
RegnbågeAlbin DurellInfo
RudaRoger Svensson525Info
RudaPatrik Andersson440FlötmeteMajsInfo 📷
RudaLars Kraemer225Info
RudaHugo LiljaInfo
RudaMoa MaripuuInfo
RudaPeter NilssonInfo
RudaJezper IvarssonMeteMaskInfo
RudaRasmus BäcklundInfo
RudaLisa HjelmInfo
RudaCalle HjelmInfo
RudaMarcus BergqvistInfo
RudaAlbin DurellInfo
RudaSimon Abrahamsson NorénInfo
RudaDaniel HagströmFlugfiskeGul Fluga #16Info 📷
RudaPelle HjelmInfo
RudaMagnus DurellInfo
RudaAndres JezekMeteMaskInfo
RudaNellie OttossonInfo
RudaBilly AffelinInfo
RudaJamie AnderssonInfo
RudaRobert AnderssonInfo
RudaMelker DurellInfo
RudaNicklas KolbeckInfo
RudaBen AgeliiInfo
RudaWilliam EssénInfo
RudaMoa HollstenInfo
RudaAnders HenrikssonInfo
RudaAndreas EkfeldtInfo
RudaArvid EnemarInfo
RudaMikael HjelmInfo
RudaSimon JohannessonInfo
RudaChristian NilssonInfo
RudaVilma ÖrnskovInfo
RudaViktor EricksonInfo
RudaLudwig EssénInfo
RödingMagnus Durell1100Info
RödingLars Kraemer450Info
RödingPatrik Andersson200PimpelMaggotInfo 📷
RödingRoger Svensson200Info
RödingNellie OttossonInfo
RödingAnders HenrikssonInfo
RödingMarcus BergqvistInfo
RödingAndreas EkfeldtInfo
RödingArvid EnemarInfo
RödingMikael HjelmInfo
RödingMarkus LundgrenInfo
RödingHG KarlssonInfo
RödingHugo LiljaInfo
RödingCalle HjelmInfo 📷
RödingPeter NilssonInfo
RödingManfred IsbergInfo
RödingMarc WestrinInfo
RödingLars ÖrnskovInfo
RödingNicklas KolbeckInfo
RödspättaMarkus Lundgren1710Info
RödspättaMagnus Durell1340Info
RödspättaLars Kraemer1040Info
RödspättaRoger Svensson125Info
RödspättaMarc WestrinInfo
RödspättaBen AgeliiInfo
RödspättaBilly AffelinInfo
RödspättaLars ÖrnskovInfo
RödspättaHasse LindqwistInfo
RödspättaSimon JohannessonInfo
RödspättaVilma ÖrnskovInfo
RödspättaMelker DurellInfo
RödspättaLudwig EssénInfo
RödspättaNicklas KolbeckInfo
RödspättaMoa HollstenInfo
RödspättaTobias HelldalInfo
RödspättaMarcus BergqvistInfo
RödspättaAnders HenrikssonInfo
RödspättaViktor EricksonInfo
RödspättaAndreas EkfeldtInfo
RödspättaArvid EnemarInfo
RödspättaWilliam EssénInfo
RödspättaCalle HjelmInfo
RödspättaJim LarssonInfo
RödspättaLisa HjelmInfo
RödspättaNellie OttossonInfo
RödspättaMikael HjelmInfo
RödspättaHugo LiljaInfo
RödspättaPelle HjelmInfo
RödspättaRasmus BäcklundInfo
RödspättaPeter NilssonInfo
RödspättaJamie AnderssonInfo
RödspättaRobert AnderssonInfo
RödspättaChristian NilssonInfo
RödspättaHG KarlssonInfo
RödspättaJulius Jarving OhlssonInfo
RötsimpaMagnus Durell420Info
RötsimpaMarkus Lundgren405Info
RötsimpaPatrik Andersson360HavsfiskeRäkaInfo 📷
RötsimpaMelker Durell320Info
RötsimpaLars Kraemer300Info
RötsimpaRoger Svensson275Info
RötsimpaCalle HjelmInfo
RötsimpaHugo LiljaInfo
RötsimpaViktor EricksonInfo
RötsimpaWilliam EssénInfo
RötsimpaPelle HjelmInfo
RötsimpaJamie AnderssonInfo
RötsimpaPeter NilssonInfo
RötsimpaBen AgeliiInfo
RötsimpaChristian NilssonInfo
RötsimpaRobert AnderssonInfo
RötsimpaLisa HjelmInfo
RötsimpaMarc WestrinInfo
RötsimpaRasmus BäcklundInfo
RötsimpaLars ÖrnskovInfo
RötsimpaSimon JohannessonInfo
RötsimpaHG KarlssonInfo
RötsimpaJulius Jarving OhlssonInfo
RötsimpaMikael HjelmInfo
RötsimpaHasse LindqwistInfo
RötsimpaVilma ÖrnskovInfo
RötsimpaMarcus BergqvistInfo
RötsimpaAlbin DurellInfo
RötsimpaLudwig EssénInfo
RötsimpaNicklas KolbeckInfo
RötsimpaBilly AffelinInfo
RötsimpaSimon Abrahamsson NorénInfo
RötsimpaAnders HenrikssonInfo
RötsimpaAndreas EkfeldtInfo
RötsimpaMoa HollstenInfo
RötsimpaArvid EnemarInfo
SandkrypareMelker Durell13Info
SandkryparePatrik AnderssonBottenmeteMaggotInfo 📷
SandkrypareLudwig EssénInfo
SandkrypareLisa HjelmInfo
SandkrypareVilma ÖrnskovInfo
SandkrypareJulius Jarving OhlssonInfo
SandkrypareJamie AnderssonInfo
SandkrypareRasmus BäcklundInfo
SandkrypareCalle HjelmInfo
SandkrypareWilliam EssénInfo
SandkryparePelle HjelmInfo
SandkrypareMarcus BergqvistInfo
SandkryparePeter NilssonInfo
SandkrypareHugo LiljaInfo
SandkrypareMikael HjelmInfo
SandskäddaRoger Svensson525Info
SandskäddaLars Kraemer500Info
SandskäddaMagnus Durell490Info
SandskäddaPatrik Andersson310BottenmeteRäkaInfo 📷
SandskäddaWilliam EssénInfo
SandskäddaPeter NilssonInfo
SandskäddaAlbin DurellInfo
SandskäddaLudwig EssénInfo
SandskäddaRasmus BäcklundInfo
SandskäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
SandskäddaAnders HenrikssonInfo
SandskäddaHG KarlssonInfo
SandskäddaNicklas KolbeckInfo
SandskäddaAndreas EkfeldtInfo
SandskäddaNellie OttossonInfo
SandskäddaBilly AffelinInfo
SandskäddaArvid EnemarInfo
SandskäddaMikael HjelmInfo
SandskäddaJamie AnderssonInfo
SandskäddaMarkus LundgrenInfo
SandskäddaVilma ÖrnskovInfo
SandskäddaMelker DurellInfo
SandskäddaHugo LiljaInfo
SandskäddaBen AgeliiInfo
SandskäddaMoa HollstenInfo
SandskäddaMoa MaripuuSillInfo
SandskäddaChristian NilssonInfo
SandskäddaRobert AnderssonInfo
SandskäddaTobias HelldalInfo
SandskäddaViktor EricksonInfo
SandskäddaCalle HjelmInfo
SandskäddaJulius Jarving OhlssonInfo
SandskäddaLars ÖrnskovInfo
SandskäddaPelle HjelmInfo
SandskäddaSimon JohannessonInfo
SandskäddaHasse LindqwistInfo
SandskäddaLisa HjelmInfo
SandstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
SandstubbChristian NilssonInfo
SandstubbRobert AnderssonInfo
SandstubbTobias HelldalInfo
SandstubbCalle HjelmInfo
SandstubbMartin ÖdmarInfo
SandstubbMagnus DurellInfo
SandstubbMoa HollstenInfo
SandstubbJamie AnderssonInfo
SandstubbLars ÖrnskovInfo
SandstubbMoa MaripuuRäkaInfo
SandstubbHugo LiljaInfo
SandstubbPelle HjelmInfo
SandstubbLisa HjelmInfo
SandstubbSimon JohannessonInfo
SandstubbRasmus BäcklundInfo
SandstubbHasse LindqwistInfo
SandstubbWilliam EssénInfo
SandstubbViktor EricksonInfo
SandstubbAlbin DurellInfo
SandstubbJulius Jarving OhlssonInfo
SandstubbLudwig EssénInfo
SandstubbRoger SvenssonInfo
SandstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
SandstubbAnders HenrikssonInfo
SandstubbBilly AffelinInfo
SandstubbArvid EnemarKikfiskeRäkaInfo
SandstubbMikael HjelmInfo
SandstubbVilma ÖrnskovInfo
SandstubbHG KarlssonInfo
SandstubbMelker DurellInfo
SandstubbAndres JezekMeteMaskInfo
SandstubbMarcus BergqvistInfo
SandstubbBen AgeliiInfo
SandstubbNellie OttossonInfo
SarvJohnny Priore1360Bottenmete BrödInfo 📷
SarvSimon Abrahamsson Norén1260FeedermeteMajsInfo 📷
SarvMarkus Lundgren550Info
SarvRoger Svensson550Info
SarvLars Kraemer490Info
SarvPatrik Andersson150FlötmeteMajsInfo 📷
SarvMagnus Durell150Info
SarvViktor EricksonInfo
SarvJulius Jarving OhlssonInfo
SarvMikael HjelmInfo
SarvVilma ÖrnskovInfo
SarvLisa HjelmInfo
SarvBen AgeliiInfo
SarvMelker DurellInfo
SarvHG KarlssonInfo
SarvPeter NilssonInfo
SarvMarcus BergqvistInfo
SarvNicklas KolbeckInfo
SarvRobert AnderssonInfo
SarvTobias HelldalInfo
SarvCalle HjelmInfo
SarvNellie OttossonInfo
SarvRasmus BäcklundInfo
SarvHugo LiljaInfo
SarvAndreas EkfeldtInfo
SarvWilliam EssénInfo
SarvPelle HjelmInfo
SarvHasse LindqwistInfo
SarvJamie AnderssonInfo
SarvSimon JohannessonInfo
SarvArvid EnemarInfo
SarvAlbin DurellInfo
SarvMoa HollstenInfo
SarvLudwig EssénInfo
SarvAnders HenrikssonInfo
SarvBilly AffelinInfo
SikPatrik Andersson660FlötmeteMaskInfo 📷
SikRoger Svensson500Info
SikHG KarlssonInfo
SikMikael HjelmInfo
SikHugo LiljaInfo
SikAndreas EkfeldtInfo
SikHasse LindqwistInfo
SikArvid EnemarInfo
SikSimon Abrahamsson NorénInfo
SikSimon JohannessonFrilinaMaskInfo
SikNellie OttossonInfo
SikBilly AffelinInfo
SikWilliam EssénInfo
SikAnders HenrikssonInfo
SikChristian NilssonInfo
SikVilma ÖrnskovInfo
SikLars ÖrnskovInfo
SikJamie AnderssonInfo
SikLars KraemerInfo
SikJulius Jarving OhlssonInfo
SikPeter NilssonInfo
SikNicklas KolbeckInfo
SikRobert AnderssonInfo
SikRasmus BäcklundInfo
SikMagnus DurellInfo
SiklöjaMagnus Mannberg80Info
SiklöjaJamie AnderssonInfo
SiklöjaMoa HollstenInfo
SiklöjaAnders HenrikssonInfo
SiklöjaDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
SiklöjaSimon JohannessonFrilinaMaskInfo 📷
SiklöjaTobias HelldalInfo
SillMarkus Lundgren350Info
SillMagnus Durell340Info
SillLars Kraemer320Info
SillRoger Svensson250Info
SillPatrik Andersson250IsfiskeHäcklaInfo 📷
SillMagnus Mannberg130Info
SillLars ÖrnskovInfo
SillPelle HjelmInfo
SillSimon JohannessonInfo
SillAnders HenrikssonInfo
SillLisa HjelmInfo
SillPeter NilssonInfo
SillRobert AnderssonInfo
SillWilliam EssénInfo
SillTobias HelldalInfo
SillJulius Jarving OhlssonInfo
SillHugo LiljaInfo
SillAndreas EkfeldtInfo
SillJamie AnderssonInfo
SillArvid EnemarInfo
SillMikael HjelmInfo
SillSimon Abrahamsson NorénInfo
SillMelker DurellInfo
SillNicklas KolbeckInfo
SillViktor EricksonInfo
SillHG KarlssonInfo
SillMarcus BergqvistInfo
SillBen AgeliiInfo
SillBilly AffelinInfo
SillMarc WestrinInfo
SillChristian NilssonInfo
SillMoa MaripuuHäcklaInfo
SillCalle HjelmInfo
SillVilma ÖrnskovInfo
SillRasmus BäcklundInfo
SjuryggMarkus Lundgren760Info
SjuryggCalle HjelmInfo
SjuryggNicklas KolbeckInfo
SjuryggChristian NilssonInfo
SjuryggAnders HenrikssonInfo
SjuryggSimon Abrahamsson NorénMeteRäkaInfo 📷
SjuryggLars ÖrnskovInfo
SjuryggPatrik AnderssonFrilinaRäkaInfo 📷
Sjustrålig smörbultBen AgeliiInfo
Sjustrålig smörbultRasmus BäcklundInfo
Sjustrålig smörbultWilliam EssénInfo
Sjustrålig smörbultMarcus BergqvistInfo
Sjustrålig smörbultPatrik AnderssonMeteRäkaInfo 📷
Sjustrålig smörbultCalle HjelmInfo
Sjustrålig smörbultHG KarlssonInfo
Sjustrålig smörbultLars ÖrnskovInfo
Sjustrålig smörbultPelle HjelmInfo
Sjustrålig smörbultHasse LindqwistInfo
Sjustrålig smörbultSimon JohannessonInfo
Sjustrålig smörbultBilly AffelinInfo
Sjustrålig smörbultChristian NilssonInfo
Sjustrålig smörbultTobias HelldalInfo
Sjustrålig smörbultKristoffer OttossonMeteRäkaInfo
Sjustrålig smörbultMikael HjelmInfo
Sjustrålig smörbultNellie OttossonInfo
Sjustrålig smörbultAnders HenrikssonInfo
Sjustrålig smörbultLudwig EssénInfo
Sjustrålig smörbultSimon Abrahamsson NorénInfo
Sjustrålig smörbultMartin ÖdmarInfo
Sjustrålig smörbultLisa HjelmInfo
Sjustrålig smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
SkarpsillTobias HelldalInfo
SkarpsillMikael HjelmInfo
SkarpsillSimon Abrahamsson NorénInfo
SkarpsillMartin ÖdmarInfo
SkarpsillPeter NilssonInfo
SkarpsillCalle HjelmInfo
SkarpsillPelle HjelmInfo
SkarpsillHasse LindqwistInfo
SkrubbskäddaMagnus Durell1080Info
SkrubbskäddaRoger Svensson825Info
SkrubbskäddaPatrik Andersson750BottenmeteRäkaInfo 📷
SkrubbskäddaMelker Durell275Info
SkrubbskäddaCalle HjelmInfo
SkrubbskäddaNellie OttossonInfo
SkrubbskäddaMoa HollstenInfo
SkrubbskäddaChristian NilssonInfo
SkrubbskäddaAlbin DurellInfo
SkrubbskäddaPelle HjelmInfo
SkrubbskäddaLisa HjelmInfo
SkrubbskäddaAnders HenrikssonInfo
SkrubbskäddaLars ÖrnskovInfo
SkrubbskäddaViktor EricksonInfo
SkrubbskäddaVilma ÖrnskovInfo
SkrubbskäddaWilliam EssénInfo
SkrubbskäddaBen AgeliiInfo
SkrubbskäddaRasmus BäcklundInfo
SkrubbskäddaLars KraemerInfo
SkrubbskäddaMikael HjelmInfo
SkrubbskäddaJulius Jarving OhlssonInfo
SkrubbskäddaRobert AnderssonInfo
SkrubbskäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
SkrubbskäddaJamie AnderssonInfo
SkrubbskäddaAndreas EkfeldtInfo
SkrubbskäddaSimon JohannessonInfo
SkrubbskäddaHugo LiljaInfo
SkrubbskäddaArvid EnemarInfo
SkrubbskäddaPeter NilssonInfo
SkrubbskäddaMarkus LundgrenInfo
SkrubbskäddaHG KarlssonInfo
SkrubbskäddaBilly AffelinInfo
SkrubbskäddaNicklas KolbeckInfo
SkäggsimpaJonas BerglundInfo
SkäggsimpaAnton BerglundInfo
SkäggsimpaMartin ÖdmarInfo
SkäggsimpaRobert AnderssonKikfiskeMaskInfo
SkäggtorskRasmus Bäcklund480HavsfiskeMaskjiggInfo 📷
SkäggtorskMagnus Durell310Info
SkäggtorskMelker Durell230Info
SkäggtorskAndreas EkfeldtInfo
SkäggtorskPeter NilssonInfo
SkäggtorskMikael HjelmInfo
SkäggtorskMarkus LundgrenInfo
SkäggtorskNicklas KolbeckInfo
SkärsnultraMagnus Durell200Info
SkärsnultraMelker Durell100Info
SkärsnultraRoger Svensson75Info
SkärsnultraPatrik Andersson70BottenmeteRäkaInfo 📷
SkärsnultraMikael HjelmInfo
SkärsnultraRobert AnderssonInfo
SkärsnultraRoger HellstenInfo
SkärsnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
SkärsnultraRasmus BäcklundInfo
SkärsnultraMoa MaripuuRäkaInfo
SkärsnultraHasse LindqwistInfo
SkärsnultraJamie AnderssonInfo
SkärsnultraSimon JohannessonInfo
SkärsnultraMarc WestrinInfo
SkärsnultraHugo LiljaInfo
SkärsnultraJulius Jarving OhlssonInfo
SkärsnultraArvid EnemarInfo
SkärsnultraBilly AffelinInfo
SkärsnultraCalle HjelmInfo
SkärsnultraNellie OttossonInfo
SkärsnultraChristian NilssonInfo
SkärsnultraTobias HelldalInfo
SkärsnultraLars KraemerInfo
SkärsnultraPelle HjelmInfo
SkärsnultraMarcus BergqvistInfo
SkärsnultraAlbin DurellInfo
SkärsnultraNicklas KolbeckInfo
SkärsnultraHG KarlssonInfo
SkärsnultraAndreas EkfeldtInfo
SkärsnultraAnders HenrikssonInfo
SkärsnultraLars ÖrnskovInfo
SkärsnultraMartin ÖdmarInfo
SkärsnultraVilma ÖrnskovInfo
SkärsnultraPeter NilssonInfo
SkärsnultraMoa HollstenInfo
SkärsnultraLisa HjelmInfo
SkärsnultraMarkus LundgrenInfo
SkärsnultraJonas BerglundInfo
SkärsnultraBen AgeliiInfo
SkärsnultraWilliam EssénInfo
SkärsnultraViktor EricksonInfo
SlätvarMagnus Durell1450Info
SlätvarMarc Westrin1400Släpfiske. Sillstrimla+propellerInfo 📷
SlätvarMarkus Lundgren1340Info
SlätvarMelker Durell825Info
SlätvarVilma ÖrnskovInfo
SlätvarPeter NilssonInfo
SlätvarViktor EricksonInfo
SlätvarArvid EnemarInfo
SlätvarHasse LindqwistInfo
SlätvarNicklas KolbeckInfo
SlätvarChristian NilssonInfo
SlätvarMarcus BergqvistInfo
SlätvarJulius Jarving OhlssonInfo
SlätvarLars ÖrnskovInfo
SmåspiggAnders "Anke" Nilsson1FrilinaMaskInfo 📷
SmåspiggJamie AnderssonInfo
SmåspiggMikael HjelmInfo
SmåspiggHG KarlssonInfo
SmåspiggViktor EricksonInfo
SmåspiggLudwig EssénInfo
SmåspiggMoa HollstenInfo
SmåspiggChristian NilssonInfo
SmåspiggMartin ÖdmarInfo
SmåspiggPelle HjelmInfo
SmåspiggLars ÖrnskovInfo
SmåspiggBen AgeliiInfo
SmåspiggVilma ÖrnskovInfo
SmåspiggDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
SmåspiggAlbin LindqwistInfo
SmåspiggMelker DurellInfo
SmåspiggHugo LiljaInfo
SmåspiggRasmus BäcklundInfo
SmåspiggArvid EnemarFrilinaMaskInfo
SmåspiggTobias HelldalInfo
SmåspiggCalle HjelmInfo
SmåspiggWilliam EssénInfo
SmåspiggHasse LindqwistInfo
SmåspiggSimon JohannessonFrilinaMaskInfo
SmåspiggLisa HjelmInfo
SolabborreAnders LiljaMaggotInfo 📷
SolabborreBilly AffelinFlöte Med Maggot. MaggotInfo
SolabborreJohnny PrioreFrilinaMaskInfo 📷
SolabborreLudwig EssénFrilinaRäkaInfo 📷
SolabborreBen AgeliiInfo
SolabborreJezper IvarssonSiktmeteIsomeInfo 📷
SolabborreRasmus BäcklundInfo 📷
StaksillSimon JohannessonInfo
StensimpaAnders "Anke" Nilsson7KikfiskeMaskInfo 📷
StensimpaJamie AnderssonInfo
StensimpaMarcus BergqvistInfo
StensimpaCalle HjelmInfo
StensimpaHasse LindqwistInfo
StensimpaMikael HjelmInfo
StensimpaPelle HjelmInfo
StensimpaPatrik AnderssonBottenmeteMaggotInfo 📷
StensimpaVilma ÖrnskovInfo
StensimpaLudwig EssénInfo
StensimpaAndreas SchildFrilinaMaskInfo
StensimpaMartin ÖdmarInfo
StensimpaAnders HenrikssonInfo
StensimpaHugo LiljaInfo
StensnultraRoger Svensson80Info
StensnultraLars Kraemer46Info
StensnultraMagnus Durell40Info
StensnultraPatrik AnderssonBotenmeteRäkaInfo 📷
StensnultraAnders LiljaInfo
StensnultraMarcus BergqvistInfo
StensnultraVilma ÖrnskovInfo
StensnultraMartin ÖdmarInfo
StensnultraTobias HelldalInfo
StensnultraNellie OttossonInfo
StensnultraAnders HenrikssonInfo
StensnultraHugo LiljaInfo
StensnultraPeter NilssonInfo
StensnultraMikael HjelmInfo
StensnultraRobert AnderssonInfo
StensnultraNicklas KolbeckInfo
StensnultraPelle HjelmInfo
StensnultraWilliam EssénInfo
StensnultraMarkus LundgrenInfo
StensnultraRoger HellstenInfo
StensnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
StensnultraJulius Jarving OhlssonInfo
StensnultraMoa MaripuuRäkaInfo
StensnultraChristian NilssonInfo
StensnultraLudwig EssénInfo
StensnultraBilly AffelinInfo
StensnultraRasmus BäcklundInfo
StensnultraHasse LindqwistInfo
StensnultraLars ÖrnskovInfo
StensnultraHG KarlssonInfo
StensnultraCalle HjelmInfo
StensnultraViktor EricksonInfo
StensnultraJamie AnderssonInfo
StensnultraAlbin LindqwistInfo
StensnultraMelker DurellInfo
StensnultraMoa HollstenInfo
StensnultraAlbin DurellInfo
StensnultraLisa HjelmInfo
StensnultraAndreas EkfeldtInfo
StensnultraJonathan AlmInfo
StensnultraArvid EnemarInfo
StensnultraSimon JohannessonInfo
StensnultraMarc WestrinInfo
StensnultraBen AgeliiInfo
StorspiggAdam Alexanderssson4FrilinaRäkaInfo
StorspiggJonas BerglundInfo
StorspiggBilly AffelinInfo
StorspiggHasse LindqwistInfo
StorspiggMartin ÖdmarInfo
StorspiggLars ÖrnskovInfo
StorspiggCalle HjelmInfo
StorspiggMelker DurellInfo
StorspiggBen AgeliiInfo
StorspiggLars KraemerInfo
StorspiggAlbin LindqwistInfo
StorspiggRasmus BäcklundInfo
StorspiggArvid EnemarInfo
StorspiggSimon JohannessonInfo
StorspiggHG KarlssonInfo
StorspiggViktor EricksonInfo
StorspiggPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
StorspiggJamie AnderssonInfo
StorspiggAnders LiljaInfo
StorspiggLisa HjelmInfo
StorspiggWilliam EssénInfo
StorspiggMoa HollstenInfo
StorspiggVilma ÖrnskovInfo
StorspiggMarcus BergqvistInfo
StorspiggMagnus DurellInfo
StorspiggTobias HelldalInfo
StorspiggNellie OttossonInfo
StorspiggChristian NilssonInfo
StorspiggAnders HenrikssonInfo
StorspiggHugo LiljaInfo
StorspiggMikael HjelmInfo
StorspiggPelle HjelmInfo
StorspiggSimon Abrahamsson NorénInfo
StorspiggLudwig EssénInfo
StämRoger Svensson100Info
StämMoa MaripuuFrilinaMaskInfo 📷
StämJamie AnderssonInfo
StämAnders HenrikssonInfo
StämNicklas KolbeckInfo
StämMikael HjelmInfo
StämAndreas EkfeldtInfo
StämPelle HjelmInfo
StämLudwig EssénInfo
StämMarc WestrinInfo
StämWilliam EssénInfo
StämBilly AffelinInfo
StämRasmus BäcklundInfo
StämHasse LindqwistInfo
StämCalle HjelmInfo
StämPeter NilssonInfo
StämLisa HjelmInfo
StämBen AgeliiInfo
StämVilma ÖrnskovInfo
StämNellie OttossonInfo
Större havsnålMartin ÖdmarInfo
Större havsnålJamie AnderssonInfo
Större kantnålJulius Jarving OhlssonInfo
Större kantnålChristian NilssonInfo
Större kantnålSimon Abrahamsson NorénInfo
Större kantnålWilliam EssénInfo
Större kantnålLars ÖrnskovInfo
Större kantnålLudwig EssénMetePungräkaInfo
Större kantnålNellie OttossonInfo
Större kantnålPatrik AnderssonFrilinaPungräkaInfo 📷
Större kantnålJamie AnderssonInfo
Större kantnålMarcus BergqvistInfo
Större kantnålSimon JohannessonInfo
Större kantnålRasmus BäcklundInfo
Större kantnålHasse LindqwistInfo
Större kantnålCalle HjelmInfo
Större kantnålBilly AffelinInfo
Större kantnålMikael HjelmInfo
Större kantnålTobias HelldalInfo
SutareRobert Andersson3250Info
SutareJohnny Priore3100MeteMajsInfo 📷
SutareLars Kraemer2460Info
SutareRoger Svensson2200Info
SutarePatrik Andersson1360BottenmeteMaskInfo 📷
SutareMarkus Lundgren1200Info
SutareViktor EricksonInfo
SutareHugo LiljaInfo
SutareChristian NilssonInfo
SutareSimon JohannessonInfo
SutareJamie AnderssonInfo
SutareRasmus BäcklundInfo
SutarePeter NilssonInfo
SutareNellie OttossonInfo
SutareMoa HollstenInfo
SutareBilly AffelinInfo
SutareAlbin DurellInfo
SutareVilma ÖrnskovInfo
SutareAnders HenrikssonInfo
SutareNicklas KolbeckInfo
SutareDaniel HagströmFlugfiskeGult Romkorn #8Info 📷
SutareMikael HjelmInfo
SutareLisa HjelmInfo
SutareMelker DurellInfo
SutareAndreas EkfeldtInfo
SutareWilliam EssénInfo
SutarePelle HjelmInfo
SutareArvid EnemarInfo
SutareJulius Jarving OhlssonInfo
SutareLudwig EssénInfo
SutareMoa MaripuuMaskInfo
SutareMagnus DurellInfo
SutareCalle HjelmInfo
Svart smörbultMagnus Durell30Info
Svart smörbultLars Kraemer26Info
Svart smörbultRoger Svensson25Info
Svart smörbultMoa MaripuuRäkaInfo
Svart smörbultWilliam EssénInfo
Svart smörbultPelle HjelmInfo
Svart smörbultHG KarlssonInfo
Svart smörbultArvid EnemarInfo
Svart smörbultBen AgeliiInfo
Svart smörbultLudwig EssénInfo
Svart smörbultMarkus LundgrenInfo
Svart smörbultRobert AnderssonInfo
Svart smörbultPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Svart smörbultHasse LindqwistInfo
Svart smörbultJonathan AlmInfo
Svart smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Svart smörbultMartin ÖdmarInfo
Svart smörbultTobias HelldalInfo
Svart smörbultHugo LiljaInfo
Svart smörbultChristian NilssonInfo
Svart smörbultSimon JohannessonInfo
Svart smörbultPeter NilssonInfo
Svart smörbultNellie OttossonInfo
Svart smörbultBilly AffelinInfo
Svart smörbultMarcus BergqvistInfo
Svart smörbultJamie AnderssonInfo
Svart smörbultCalle HjelmInfo
Svart smörbultAlbin DurellInfo
Svart smörbultSimon Abrahamsson NorénInfo
Svart smörbultViktor EricksonInfo
Svart smörbultVilma ÖrnskovInfo
Svart smörbultRasmus BäcklundInfo
Svart smörbultMarc WestrinInfo
Svart smörbultAndreas EkfeldtInfo
Svart smörbultNicklas KolbeckInfo
Svart smörbultMoa HollstenInfo
Svart smörbultLars ÖrnskovInfo
Svart smörbultAnders LiljaInfo
Svart smörbultLisa HjelmInfo
Svart smörbultAnders HenrikssonInfo
Svart smörbultMikael HjelmInfo
Svart smörbultMelker DurellInfo
Svartmunnad smörbultMelker Durell30Info
Svartmunnad smörbultRoger Svensson10Info
Svartmunnad smörbultAlbin DurellInfo
Svartmunnad smörbultLisa HjelmInfo
Svartmunnad smörbultVilma ÖrnskovInfo
Svartmunnad smörbultRasmus BäcklundInfo
Svartmunnad smörbultChristian NilssonInfo
Svartmunnad smörbultHasse LindqwistInfo
Svartmunnad smörbultLars ÖrnskovInfo
Svartmunnad smörbultMartin ÖdmarInfo
Svartmunnad smörbultCalle HjelmInfo
Svartmunnad smörbultMikael HjelmInfo
Svartmunnad smörbultViktor EricksonInfo
Svartmunnad smörbultMoa MaripuuRäkaInfo
Svartmunnad smörbultWilliam EssénInfo
Svartmunnad smörbultPelle HjelmInfo
Svartmunnad smörbultMoa HollstenInfo
Svartmunnad smörbultBen AgeliiInfo
Svartmunnad smörbultRobert AnderssonInfo
Svartmunnad smörbultLudwig EssénInfo
Svartmunnad smörbultHG KarlssonInfo
Svartmunnad smörbultAnders HenrikssonInfo
Svartmunnad smörbultMagnus DurellInfo
Svartmunnad smörbultHugo LiljaInfo
Svartmunnad smörbultMaximilian MangelusInfo
Svartmunnad smörbultSimon JohannessonInfo
Svartmunnad smörbultNellie OttossonInfo
Svartmunnad smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Svartmunnad smörbultBilly AffelinInfo
Svartmunnad smörbultMarcus BergqvistInfo
TaggmakrillMagnus Durell725Info
TaggmakrillMarkus Lundgren220Info
TaggmakrillPatrik Andersson150HavsfiskeHäcklaInfo 📷
TaggmakrillAndreas EkfeldtInfo
TaggmakrillRasmus BäcklundInfo
TaggmakrillSimon Abrahamsson NorénInfo
TaggmakrillWilliam EssénInfo
TaggmakrillAnders HenrikssonInfo
TaggmakrillHG KarlssonInfo
TaggmakrillLars KraemerInfo
TaggmakrillBilly AffelinInfo
TaggmakrillMikael HjelmInfo
TaggmakrillArvid EnemarInfo
TaggmakrillLudwig EssénInfo
TaggmakrillCalle HjelmInfo
TaggmakrillHasse LindqwistInfo
TaggmakrillLars ÖrnskovInfo
TaggmakrillTobias HelldalInfo
TaggmakrillNicklas KolbeckInfo
TaggmakrillPeter NilssonInfo
TaggmakrillRobert AnderssonInfo
TejstefiskPatrik AnderssonKikfiskeRäkaInfo 📷
TejstefiskMikael HjelmInfo
TejstefiskTobias HelldalInfo
TejstefiskDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
TejstefiskSimon JohannessonInfo
TejstefiskCalle HjelmInfo
TejstefiskMarcus BergqvistInfo
TejstefiskLudwig EssénMeteKubbongInfo
TejstefiskPelle HjelmInfo
TejstefiskArvid EnemarInfo
TejstefiskHasse LindqwistInfo
TejstefiskHG KarlssonInfo
Tjockläppad multeTobias Helldal5700FrilinaBröd Info
Tjockläppad multeWilliam Essén1000FrilinaBrödInfo
Tjockläppad multeNicklas KolbeckInfo
Tjockläppad multeAndreas EkfeldtInfo
Tjockläppad multeAnders HenrikssonInfo
TobiskungLars Kraemer39Info
TobiskungBilly AffelinInfo
TobiskungPelle HjelmInfo
TobiskungPeter NilssonInfo
TobiskungLisa HjelmInfo
TobiskungVilma ÖrnskovInfo
TobiskungMikael HjelmInfo
TobiskungLudwig EssénMicrohäcklaInfo
TobiskungAlbin LindqwistInfo
TobiskungRasmus BäcklundInfo
TobiskungMagnus DurellInfo
TobiskungAndreas EkfeldtInfo
TobiskungMartin ÖdmarInfo
TobiskungTobias HelldalInfo
TobiskungMarkus LundgrenInfo
TobiskungJamie AnderssonInfo
TobiskungNicklas KolbeckInfo
TobiskungCalle HjelmInfo
TobiskungAnders HenrikssonInfo
TorskPeter Nilsson22200Info
TorskLars Kraemer9750Info
TorskAnton Berglund6920ÖresundInfo
TorskRoger Svensson3400Info
TorskMagnus Mannberg2500Info
TorskPatrik Andersson1700BottenmeteRäkaInfo 📷
TorskCalle HjelmInfo
TorskJim LarssonInfo
TorskMoa HollstenInfo
TorskMarc WestrinInfo
TorskTobias HelldalInfo
TorskArvid EnemarInfo
TorskMarkus LundgrenInfo
TorskHasse LindqwistInfo
TorskNellie OttossonInfo
TorskRobert AnderssonInfo
TorskMoa MaripuuInfo
TorskAnders HenrikssonInfo
TorskWilliam EssénInfo
TorskAlbin DurellInfo
TorskJamie AnderssonInfo
TorskBilly AffelinInfo
TorskHG KarlssonInfo
TorskAndreas EkfeldtInfo
TorskLisa HjelmInfo
TorskNicklas KolbeckInfo
TorskJulius Jarving OhlssonInfo
TorskSimon JohannessonInfo
TorskMikael HjelmInfo
TorskBen AgeliiInfo
TorskMarcus BergqvistInfo
TorskPelle HjelmInfo
TorskChristian NilssonInfo
TorskVilma ÖrnskovInfo
TorskViktor EricksonInfo
TorskRasmus BäcklundInfo
TorskLars ÖrnskovInfo
TungaRobert Andersson990Info
TungaMagnus Durell570Info
TungaPeter NilssonInfo
TungaMikael HjelmInfo
TungaAnders HenrikssonInfo
TungaHG KarlssonInfo
TungaPelle HjelmInfo
TungaJulius Jarving OhlssonInfo
TungaLars ÖrnskovInfo
TungaCalle HjelmInfo
TungaPatrik AnderssonFrilinaBorstmaskInfo 📷
TungaChristian NilssonInfo
TungaMarkus LundgrenInfo
TungaHasse LindqwistInfo
TungaNellie OttossonInfo
TungaMoa HollstenInfo
TungaWilliam EssénInfo
TungaMarcus BergqvistInfo
TungaAndreas EkfeldtInfo
TungaNicklas KolbeckInfo
TungevarHasse LindqwistInfo
TungevarPelle HjelmInfo
TånglakeHasse Lindqwist250Info
TånglakeMagnus Durell200Info
TånglakeMagnus Mannberg190Info
TånglakeMelker Durell150Info
TånglakeMarkus LundgrenInfo
TånglakeJamie AnderssonInfo
TånglakeNellie OttossonInfo
TånglakeRobert AnderssonInfo
TånglakeMartin ÖdmarInfo
TånglakeAndreas EkfeldtInfo
TånglakeLisa HjelmInfo
TånglakeMarcus BergqvistInfo
TånglakeLudwig EssénInfo
TånglakeRasmus BäcklundInfo
TånglakeNicklas KolbeckInfo
TånglakeSimon Abrahamsson NorénInfo
TånglakePeter NilssonInfo
TånglakeMikael HjelmInfo
TånglakeLars KraemerInfo
TånglakeMarc WestrinInfo
TånglakePelle HjelmInfo
TånglakeWilliam EssénInfo
TånglakeViktor EricksonInfo
TånglakeDan PetterssonKikfiskeMaskInfo
TånglakeTobias HelldalInfo
TånglakeArvid EnemarInfo
TånglakeLars ÖrnskovInfo
TånglakePatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
TånglakeAnders HenrikssonInfo
TånglakeHG KarlssonInfo
TånglakeCalle HjelmInfo
TånglakeChristian NilssonInfo
TånglakeSimon JohannessonInfo
TångsnällaPelle HjelmInfo
TångsnällaMartin ÖdmarInfo
TångspiggLars ÖrnskovInfo
TångspiggMarcus BergqvistInfo
TångspiggMartin ÖdmarInfo
TångspiggAnders HenrikssonInfo
TångspiggCalle HjelmInfo
TångspiggChristian NilssonInfo
TångspiggVilma ÖrnskovInfo
TångspiggSimon JohannessonInfo
TångspiggPatrik AnderssonFrilinaSnäckaInfo 📷
TångspiggBen AgeliiInfo
TångspiggDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
TångspiggLudwig EssénInfo
TångspiggWilliam EssénInfo
TångspiggHasse LindqwistInfo
TångspiggSimon Abrahamsson NorénInfo
TångspiggMikael HjelmInfo
TångspiggPelle HjelmInfo
TångspiggTobias HelldalInfo
VimmaPatrik Andersson490BottenmeteMaskInfo 📷
VimmaRoger Svensson200Info
VimmaAndreas EkfeldtInfo
VimmaRobert AnderssonInfo
VimmaNicklas KolbeckInfo
VimmaPeter NilssonInfo
VitlingMarkus Lundgren780Info
VitlingMagnus Durell700Info
VitlingLars Kraemer700Info
VitlingRoger Svensson550Info
VitlingPatrik Andersson230IsfiskeRäkaInfo 📷
VitlingJohnny Priore230MeteMakrillInfo
VitlingAndreas KarlssonHavsfiskeInfo
VitlingLisa HjelmInfo
VitlingMelker DurellInfo
VitlingNicklas KolbeckInfo
VitlingViktor EricksonInfo
VitlingHasse LindqwistInfo
VitlingMikael HjelmInfo
VitlingHugo LiljaInfo
VitlingMarcus BergqvistInfo
VitlingPelle HjelmInfo
VitlingMoa HollstenInfo
VitlingTobias HelldalInfo
VitlingHG KarlssonInfo
VitlingNellie OttossonInfo
VitlingLars ÖrnskovInfo
VitlingAnders HenrikssonInfo
VitlingRasmus BäcklundInfo
VitlingBen AgeliiInfo
VitlingCalle HjelmInfo
VitlingChristian NilssonInfo
VitlingVilma ÖrnskovInfo
VitlingAndreas EkfeldtInfo
VitlingMoa MaripuuInfo
VitlingSimon JohannessonInfo
VitlingRobert AnderssonInfo
VitlingAlbin DurellInfo
VitlingPeter NilssonInfo
VitlingJulius Jarving OhlssonInfo
VitlingBilly AffelinInfo
VitlingLudwig EssénInfo
VitlingAlbin LindqwistInfo
VitlingWilliam EssénInfo
VitlingArvid EnemarInfo
VitlinglyraMagnus Durell100Info
VitlinglyraMats Svensson BottenmeteRäkaInfo 📷
VitlinglyraCalle HjelmInfo
VitlinglyraPeter NilssonInfo
VitlinglyraPelle HjelmInfo
VitlinglyraHasse LindqwistInfo
VitlinglyraNicklas KolbeckInfo
VitlinglyraMarcus BergqvistInfo
VitlinglyraPatrik AnderssonIsfiskeHäcklaInfo 📷
VitlinglyraTobias HelldalInfo
VitlinglyraChristian NilssonInfo
VitlinglyraMikael HjelmInfo
VitlinglyraLudwig EssénInfo
VitlinglyraMartin ÖdmarInfo
VitlinglyraAnders HenrikssonInfo
VitrockaMagnus Durell9820Info
VitrockaNicklas KolbeckInfo
VitrockaPeter NilssonInfo
VitrockaMarkus LundgrenInfo
VitrockaLars ÖrnskovInfo
ÅlJonas Berglund1500Info
ÅlRoger Svensson1200Info
ÅlMagnus Durell700Info
ÅlPatrik Andersson400FlötmeteMaskInfo 📷
ÅlLars Kraemer375Info
ÅlHG KarlssonInfo
ÅlAndreas EkfeldtInfo
ÅlSimon JohannessonInfo
ÅlTobias HelldalInfo
ÅlRobert AnderssonInfo
ÅlMarkus LundgrenInfo
ÅlSimon Abrahamsson NorénInfo
ÅlLars ÖrnskovInfo
ÅlBilly AffelinInfo
ÅlLudwig EssénInfo
ÅlJamie AnderssonInfo
ÅlAnders HenrikssonInfo
ÅlLisa HjelmInfo
ÅlMarcus BergqvistInfo
ÅlArvid EnemarInfo
ÅlPeter NilssonInfo
ÅlRasmus BäcklundInfo
ÅlJim LarssonInfo
ÅlJulius Jarving OhlssonInfo
ÅlMelker DurellInfo
ÅlMikael HjelmInfo
ÅlHugo LiljaInfo
ÅlPelle HjelmInfo
ÅlJezper IvarssonBottenmeteRäkaInfo
ÅlWilliam EssénInfo
ÅlNellie OttossonInfo
ÅlNicklas KolbeckInfo
ÅlHasse LindqwistInfo
ÅlMoa MaripuuInfo
ÅlBen AgeliiInfo
ÅlCalle HjelmInfo
ÖringMagnus Durell7160Info
ÖringMagnus Mannberg5600Info
ÖringLars Kraemer2680Info
ÖringPatrik Andersson2100SpinnSkeddragInfo 📷
ÖringJulius Jarving OhlssonInfo
ÖringPelle HjelmInfo
ÖringLisa HjelmInfo
ÖringPeter NilssonInfo
ÖringRoger SvenssonInfo
ÖringRasmus BäcklundInfo
ÖringNellie OttossonInfo
ÖringBen AgeliiInfo
ÖringHasse LindqwistInfo
ÖringCalle HjelmInfo
ÖringMarcus BergqvistInfo
ÖringAndreas EkfeldtInfo
ÖringNicklas KolbeckInfo
ÖringSimon JohannessonInfo
ÖringBilly AffelinInfo
ÖringTobias HelldalInfo
ÖringRobert AnderssonInfo
ÖringMarkus LundgrenInfo
ÖringLars ÖrnskovInfo
ÖringHG KarlssonInfo
ÖringJamie AnderssonInfo
ÖringAnders HenrikssonInfo
ÖringArvid EnemarInfo
ÖringJim LarssonInfo 📷
ÖringMelker DurellInfo
ÖringMoa HollstenInfo
ÖringMikael HjelmInfo
ÖringChristian NilssonInfo
ÖringVilma ÖrnskovInfo