fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreMarkus Lundgren1960Info
AbborreMagnus Durell1680Info
AbborreDaniel Ståhl1436MeteMörtInfo 📷
AbborreLars Kraemer1380Info
AbborreTobias Helldal1350PimpelBalanspirk Nilsmaster Info 📷
AbborreRoger Svensson1175Info
AbborreLisa HjelmInfo
AbborreArvid EnemarInfo
AbborreMoa HollstenJiggfiske Från BåtJiggInfo
AbborreJulius Jarving OhlssonInfo
AbborreRobert AnderssonInfo
AbborreMikael HjelmInfo
AbborreBen AgeliiInfo
AbborreLars ÖrnskovInfo
AbborreChristian NilssonInfo
AbborreVilma ÖrnskovInfo
AbborreLudwig EssénInfo
AbborreNicklas KolbeckInfo
AbborreHG KarlssonInfo
AbborreAnders HenrikssonInfo
AbborreMoa MaripuuInfo
AbborreCalle HjelmInfo
AbborrePeter NilssonInfo
AbborreJamie AnderssonInfo
AbborreMelker DurellInfo
AbborreNellie OttossonInfo
AbborrePelle HjelmInfo
AnsjovisMartin ÖdmarInfo 📷
AspJohnny Priore5950SpinnInfo 📷
AspLudwig Essén4850Info
AspAndreas Schild4200DragInfo
AspPatrik Andersson4050SpinnfiskeSkeddragInfo 📷
AspSimon Johannesson3900Info
AspAdam Alexanderssson3100DragInfo
AspHasse Lindqwist2900Info
AspRoger Svensson300Info
AspMikael HjelmInfo
AspAndreas EkfeldtInfo
AspPeter NilssonInfo
AspPelle HjelmInfo
AspRasmus BäcklundInfo
AspRobert AnderssonInfo
AspCalle HjelmInfo
AspBen AgeliiInfo
AspLars ÖrnskovInfo
AspLisa HjelmInfo
Atlantisk bonitoMarkus Lundgren1960Info
Atlantisk bonitoRobert Andersson1560BiltemavobblerInfo
Atlantisk bonitoMagnus Durell1430Info
Atlantisk bonitoMelker Durell1140Info
Atlantisk bonitoLars ÖrnskovInfo
Atlantisk bonitoNicklas KolbeckInfo
Atlantisk bonitoPeter NilssonInfo
Atlantisk bonitoAndreas EkfeldtInfo
Atlantisk bonitoCalle HjelmInfo
Atlantisk bonitoTobias HelldalInfo
Atlantisk bonitoVilma ÖrnskovInfo
Atlantisk bonitoMikael HjelmInfo
BenlöjaRoger Svensson60Info
BenlöjaMagnus Durell20Info
BenlöjaMoa HollstenInfo
BenlöjaBen AgeliiInfo
BenlöjaRobert AnderssonInfo
BenlöjaMarcus BergqvistInfo
BenlöjaChristian NilssonInfo
BenlöjaJamie AnderssonInfo
BenlöjaNellie OttossonInfo
BenlöjaTobias HelldalInfo
BenlöjaPatrik AnderssonFlötmeteMaskInfo 📷
BenlöjaVilma ÖrnskovInfo
BenlöjaCalle HjelmInfo
BenlöjaMarc WestrinInfo
BenlöjaAnders HenrikssonInfo
BenlöjaArvid EnemarInfo
BenlöjaAndreas EkfeldtInfo
BenlöjaLars KraemerInfo
BenlöjaJulius Jarving OhlssonInfo
BenlöjaJerker VinterstareInfo
BenlöjaLars ÖrnskovInfo
BenlöjaMarkus LundgrenInfo
BenlöjaAnders LiljaInfo
BenlöjaMikael HjelmInfo
BenlöjaRasmus BäcklundInfo
BenlöjaPelle HjelmInfo
BenlöjaLisa HjelmInfo
BenlöjaRoger HellstenInfo
BenlöjaSimon Abrahamsson NorénInfo
BenlöjaSimon JohannessonBrödInfo
BenlöjaMelker DurellInfo
BenlöjaHugo LiljaInfo
BenlöjaHG KarlssonInfo
BenlöjaLudwig EssénInfo
BenlöjaPeter NilssonInfo
BenlöjaNicklas KolbeckInfo
BerggyltaRoger Svensson1800Info
BerggyltaRobert Andersson1560Info
BerggyltaLudwig Essén1500BottenmeteRäkaInfo
BerggyltaMagnus Durell1445Info
BerggyltaMarkus Lundgren1220Info
BerggyltaSimon Abrahamsson Norén1050Info
BerggyltaLars Kraemer780Info
BerggyltaMarcus BergqvistInfo
BerggyltaAnders HenrikssonInfo
BerggyltaSimon JohannessonInfo
BerggyltaMoa MaripuuInfo
BerggyltaCalle HjelmInfo
BerggyltaLisa HjelmInfo
BerggyltaRasmus BäcklundInfo
BerggyltaLennart LarssonBottenmeteInfo
BerggyltaNicklas KolbeckInfo
BerggyltaJamie AnderssonInfo
BerggyltaHG KarlssonInfo
BerggyltaPelle HjelmInfo
BerggyltaMoa HollstenInfo
BerggyltaChristian NilssonInfo
BerggyltaBilly AffelinInfo
BerggyltaPeter NilssonInfo
BerggyltaNellie OttossonInfo
BerggyltaTobias HelldalInfo
BerggyltaBen AgeliiInfo
BerggyltaVilma ÖrnskovInfo
BerggyltaMikael HjelmInfo
BerggyltaArvid EnemarInfo
BerggyltaAndreas EkfeldtInfo
BerggyltaJulius Jarving OhlssonInfo
BerggyltaLars ÖrnskovInfo
BergsimpaMarcus BergqvistInfo
BergsimpaHugo LiljaInfo
BergsimpaJezper IvarssonSiktmeteMaskInfo 📷
BergsimpaJamie AnderssonInfo
BergskäddaAndreas Ekfeldt340Havsmete RäkaInfo 📷
BergskäddaNicklas KolbeckInfo
BergstubbMelker Durell2Info
BergstubbTobias HelldalInfo
BergstubbVilma ÖrnskovInfo
BergstubbMarcus BergqvistInfo
BergstubbHasse LindqwistInfo
BergstubbPelle HjelmInfo
BergstubbMikael HjelmInfo
BergstubbRasmus BäcklundInfo
BergstubbSimon JohannessonRäkaInfo
BergstubbJulius Jarving OhlssonInfo
BergstubbMoa MaripuuInfo
BergstubbMartin ÖdmarInfo
BergstubbViktor EricksonInfo
BergstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
BergstubbCalle HjelmInfo
BergstubbLisa HjelmInfo
BergstubbHugo LiljaInfo
BergstubbHG KarlssonInfo
BergstubbLudwig EssénInfo
BergstubbWilliam EssénInfo
BergstubbBilly AffelinInfo
BergstubbMoa HollstenInfo
BergstubbChristian NilssonInfo
BergstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
BergstubbKristoffer OttossonInfo
BergstubbBen AgeliiInfo
BjörknaLars Kraemer850Info
BjörknaRoger Svensson612Info
BjörknaMelker Durell440Info
BjörknaNicklas KolbeckInfo
BjörknaHG KarlssonInfo
BjörknaSimon Abrahamsson NorénInfo
BjörknaAlbin LindqwistInfo
BjörknaRasmus BäcklundInfo
BjörknaArvid EnemarInfo
BjörknaAndreas EkfeldtInfo
BjörknaBen AgeliiInfo
BjörknaBilly AffelinInfo
BjörknaAnders HenrikssonInfo
BjörknaTobias HelldalInfo
BjörknaChristian NilssonInfo
BjörknaWilliam EssénInfo
BjörknaPelle HjelmInfo
BjörknaLudwig EssénInfo
BjörknaNellie OttossonInfo
BjörknaJamie AnderssonInfo
BjörknaMikael HjelmInfo
BjörknaSimon JohannessonMajsInfo
BjörknaJulius Jarving OhlssonInfo
BjörknaViktor EricksonInfo
BjörknaLisa HjelmInfo
BjörknaMoa HollstenInfo
BjörknaRobert AnderssonInfo
BjörknaCalle HjelmInfo
BjörknaMarcus BergqvistInfo
BjörknaPeter NilssonInfo
BlekaMagnus Durell4750Info
BlekaMarkus Lundgren4320Info
BlekaLars Kraemer3820Info
BlekaDan Pettersson3200Info
BlekaRoger Svensson2100Info
BlekaPatrik Andersson1170HavsfiskeStaggInfo 📷
BlekaSimon JohannessonRäkaInfo
BlekaRasmus BäcklundInfo
BlekaLudwig EssénInfo
BlekaNellie OttossonInfo
BlekaBilly AffelinInfo
BlekaMoa HollstenInfo
BlekaRobert AnderssonInfo
BlekaCalle HjelmInfo
BlekaPeter NilssonInfo
BlekaLars ÖrnskovInfo
BlekaNicklas KolbeckInfo
BlekaHG KarlssonInfo
BlekaWilliam EssénInfo
BlekaBen AgeliiInfo
BlekaChristian NilssonSpinnfiskeSillhäcklaInfo
BlekaArvid EnemarInfo
BlekaAndreas EkfeldtInfo
BlekaAnders HenrikssonInfo
BlekaTobias HelldalInfo
BlekaPelle HjelmInfo
BlekaMarc WestrinInfo
BlekaJim LarssonInfo
BlekaMikael HjelmInfo
BlekaLisa HjelmInfo
BlågyltaMagnus Durell660Info
BlågyltaMarkus Lundgren615Info
BlågyltaRoger Svensson550Info
BlågyltaMelker Durell340Info
BlågyltaPatrik Andersson295BottenmeteRäkaInfo 📷
BlågyltaArvid EnemarInfo
BlågyltaAndreas EkfeldtInfo
BlågyltaJulius Jarving OhlssonInfo
BlågyltaWilliam EssénInfo
BlågyltaLisa HjelmInfo
BlågyltaBen AgeliiInfo
BlågyltaAnders HenrikssonInfo
BlågyltaPelle HjelmInfo
BlågyltaLars KraemerInfo
BlågyltaMarc WestrinInfo
BlågyltaMikael HjelmInfo
BlågyltaNellie OttossonInfo
BlågyltaMarcus BergqvistInfo
BlågyltaSimon JohannessonRäkaInfo
BlågyltaVilma ÖrnskovInfo
BlågyltaLudwig EssénInfo
BlågyltaRasmus BäcklundInfo
BlågyltaMoa HollstenInfo
BlågyltaSimon Abrahamsson NorénInfo
BlågyltaRobert AnderssonInfo
BlågyltaCalle HjelmInfo
BlågyltaPeter NilssonInfo
BlågyltaLars ÖrnskovInfo
BlågyltaChristian NilssonInfo
BlågyltaNicklas KolbeckInfo
BlågyltaHG KarlssonInfo
BlågyltaJamie AnderssonInfo
BlågyltaBilly AffelinInfo
BlågyltaMoa MaripuuInfo
BlåkäftMagnus Durell1012Info
BlåkäftMarkus Lundgren990Info
BlåkäftNicklas KolbeckInfo
BlåkäxaMarkus Lundgren570Info
BlåkäxaMagnus Durell502Info
BlåkäxaPeter NilssonInfo
BlåkäxaLars ÖrnskovInfo
BlåkäxaNicklas KolbeckInfo
BlålångaAndreas EkfeldtInfo
BlåvitlingMarkus Lundgren380Info
BlåvitlingUlf Noreman308HavsfiskeMakrillInfo 📷
BlåvitlingPeter NilssonInfo
BraxenRobert Andersson7050Info
BraxenRoger Svensson2900Info
BraxenMelker Durell2835Info
BraxenLars Kraemer2780Info
BraxenPatrik Andersson2375BottenmeteMajsInfo 📷
BraxenMagnus DurellInfo
BraxenMikael HjelmInfo
BraxenTobias HelldalInfo
BraxenAndreas EkfeldtInfo
BraxenHG KarlssonInfo
BraxenBilly AffelinInfo
BraxenMarkus LundgrenInfo
BraxenMarcus BergqvistInfo
BraxenLisa HjelmInfo
BraxenBen AgeliiInfo
BraxenJulius Jarving OhlssonInfo
BraxenArvid EnemarInfo
BraxenPeter NilssonInfo
BraxenMoa HollstenInfo
BraxenDaniel HagströmFlugfiskeBitch CreekInfo 📷
BraxenLars ÖrnskovInfo
BraxenAnders HenrikssonInfo
BraxenPelle HjelmInfo
BraxenNicklas KolbeckInfo
BraxenNellie OttossonInfo
BraxenJamie AnderssonInfo
BraxenSimon JohannessonInfo
BraxenWilliam EssénInfo
BraxenLudwig EssénInfo
BraxenRasmus BäcklundInfo
BraxenSimon Abrahamsson NorénInfo
BraxenCalle HjelmInfo
BrunsnultraAndreas Ekfeldt267Info
BrunsnultraHugo Lilja220Bottenmete RäkaInfo
BrunsnultraMarkus Lundgren180Info
BrunsnultraMagnus Durell140Info
BrunsnultraNicklas KolbeckInfo
BrunsnultraPeter NilssonInfo
BäckrödingHugo LiljaInfo
BäckrödingLudwig EssénMeteMaskInfo
BäckrödingMoa HollstenInfo
BäckrödingRasmus BäcklundInfo
BäckrödingMarcus BergqvistInfo
BäckrödingCalle HjelmInfo
BäckrödingPatrik AnderssonFrilinaMaskInfo 📷
BäckrödingMikael HjelmInfo
BäckrödingJamie AnderssonInfo
BäckrödingMoa MaripuuMaskInfo
BäckrödingAndreas EkfeldtInfo
BäckrödingPelle HjelmInfo
BäckrödingHG KarlssonInfo
BäckrödingBilly AffelinInfo
BäckrödingNicklas KolbeckInfo
BäckrödingBen AgeliiInfo
BäckrödingMelker DurellInfo
BäckrödingAndreas SchildFrilinaMaskInfo
BäckrödingDaniel HagströmFlugfiskeCorixa #14Info 📷
BäckrödingVilma ÖrnskovInfo
BäckrödingLars ÖrnskovInfo
BäckrödingAnders HenrikssonInfo
ElritsaRoger Svensson5Info
ElritsaBilly AffelinInfo
ElritsaBen AgeliiInfo
ElritsaChristian NilssonInfo
ElritsaRasmus BäcklundInfo
ElritsaArvid EnemarFrilinaMaskInfo
ElritsaSimon JohannessonInfo
ElritsaPeter NilssonInfo
ElritsaJamie AnderssonInfo
ElritsaLudwig EssénInfo
ElritsaMartin ÖdmarInfo
ElritsaVilma ÖrnskovInfo
ElritsaLars ÖrnskovInfo
ElritsaAnders HenrikssonInfo
ElritsaSimon Abrahamsson NorénInfo
ElritsaRobert AnderssonInfo
ElritsaCalle HjelmInfo
ElritsaDan PetterssonInfo
ElritsaDaniel HagströmFlugfiskeSvart Med Lite Flash #32Info 📷
ElritsaMagnus MannbergInfo
ElritsaMikael HjelmInfo
ElritsaHasse LindqwistInfo
ElritsaRoger HellstenInfo
ElritsaTobias HelldalInfo
ElritsaMarcus BergqvistInfo
ElritsaWilliam EssénInfo
ElritsaLisa HjelmInfo
ElritsaPatrik AnderssonInfo 📷
ElritsaMoa HollstenInfo
ElritsaMagnus DurellInfo
ElritsaNellie OttossonInfo
ElritsaAndreas EkfeldtInfo
ElritsaPelle HjelmInfo
FarenJohnny Priore775MeteMaskInfo 📷
FarenMelker Durell344Info
FarenRoger Svensson262Info
FarenPatrik Andersson120BottenmeteMaskInfo 📷
FarenAndreas EkfeldtInfo
FarenPeter NilssonInfo
FarenJamie AnderssonInfo
FarenRobert AnderssonInfo
FarenJulius Jarving OhlssonInfo
FarenHasse LindqwistInfo
FarenNicklas KolbeckInfo
FarenHG KarlssonInfo
Femtömmad skärlångaWilliam EssénBottenmeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaHasse LindqwistInfo
Femtömmad skärlångaLars ÖrnskovMeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaCalle HjelmInfo
Femtömmad skärlångaRasmus BäcklundBottenmeteRäkaInfo
Femtömmad skärlångaLudwig EssénInfo
Femtömmad skärlångaTobias HelldalInfo
FenknotAndreas Ekfeldt400BottenmeteSillstrimlaInfo
FenknotMagnus Durell250Info
FenknotMarkus Lundgren200Info
FenknotPatrik AnderssonFrilinaTångräkaInfo 📷
FenknotTobias HelldalInfo
FenknotRasmus BäcklundInfo
FenknotNicklas KolbeckInfo
FenknotHG KarlssonInfo
FenknotPelle HjelmMeteBerstmaskInfo 📷
FenknotWilliam EssénInfo
FenknotCalle HjelmInfo
FenknotSimon JohannessonInfo
FenknotAnders HenrikssonInfo
FenknotPeter NilssonInfo
FjärsingMagnus Durell490Info
FjärsingLars Kraemer460Info
FjärsingMarkus Lundgren430Info
FjärsingRoger Svensson225Info
FjärsingMarcus BergqvistInfo
FjärsingJulius Jarving OhlssonInfo
FjärsingAnders HenrikssonInfo
FjärsingAndreas EkfeldtInfo
FjärsingMelker DurellInfo
FjärsingWilliam EssénInfo
FjärsingMoa MaripuuInfo
FjärsingRasmus BäcklundInfo
FjärsingPelle HjelmInfo
FjärsingPeter NilssonInfo
FjärsingJamie AnderssonInfo
FjärsingMoa HollstenInfo
FjärsingHugo LiljaInfo
FjärsingLisa HjelmInfo
FjärsingBilly AffelinInfo
FjärsingLudwig EssénInfo
FjärsingTobias HelldalInfo
FjärsingBen AgeliiInfo
FjärsingVilma ÖrnskovInfo
FjärsingLars ÖrnskovInfo
FjärsingNicklas KolbeckInfo
FjärsingSimon Abrahamsson NorénInfo
FjärsingHG KarlssonInfo
FjärsingCalle HjelmInfo
FjärsingArvid EnemarInfo
FjärsingMikael HjelmInfo
FjärsingPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Fyrtömmad skärlångaVilma ÖrnskovInfo
Fyrtömmad skärlångaMartin ÖdmarInfo
FärnaAnders Lilja3010BottenmeteBrödInfo 📷
FärnaMarc Westrin2930Frilina BrödInfo 📷
FärnaMagnus Durell2700Info
FärnaHugo Lilja2689FlötmeteMaskInfo
FärnaLars Kraemer2640Info
FärnaMarkus Lundgren2450Info
FärnaRoger Svensson1800Info
FärnaPatrik Andersson1420BottenmeteMaskInfo 📷
FärnaTobias HelldalInfo
FärnaNicklas KolbeckInfo
FärnaRobert AnderssonInfo
FärnaCalle HjelmInfo
FärnaArvid EnemarInfo
FärnaNellie OttossonInfo
FärnaMikael HjelmInfo
FärnaLisa HjelmInfo
FärnaAnders HenrikssonInfo
FärnaRasmus BäcklundInfo
FärnaSimon Abrahamsson NorénFrilinaBrödInfo
FärnaChristian NilssonInfo
FärnaAndreas EkfeldtInfo
FärnaMelker DurellInfo
FärnaBilly AffelinBottenmeteMask/brödInfo
FärnaLudwig EssénInfo
FärnaJulius Jarving OhlssonInfo
FärnaPelle HjelmInfo
FärnaPeter NilssonInfo
FärnaWilliam EssénInfo
FärnaDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
FärnaMarcus BergqvistInfo
FärnaJamie AnderssonInfo
FärnaMoa HollstenInfo
GlyskoljaMarkus Lundgren285Info
GlyskoljaMagnus Durell265Info
GlyskoljaLars Kraemer200Info
GlyskoljaRoger Svensson175Info
GlyskoljaPelle HjelmInfo
GlyskoljaPeter NilssonInfo
GlyskoljaSimon Abrahamsson NorénInfo
GlyskoljaHG KarlssonInfo
GlyskoljaAnders HenrikssonInfo
GlyskoljaHugo LiljaInfo
GlyskoljaMarcus BergqvistInfo
GlyskoljaLisa HjelmInfo
GlyskoljaSimon JohannessonInfo
GlyskoljaJulius Jarving OhlssonInfo
GlyskoljaLars ÖrnskovInfo
GlyskoljaPatrik AnderssonHavsfiskeRäkaInfo 📷
GlyskoljaNicklas KolbeckInfo
GlyskoljaRobert AnderssonInfo
GlyskoljaCalle HjelmInfo
GlyskoljaAndreas SchildHavsfiskeAgnad MikrohäcklaInfo
GlyskoljaNellie OttossonInfo
GlyskoljaMikael HjelmInfo
GlyskoljaMoa HollstenInfo
GlyskoljaChristian NilssonInfo
GlyskoljaTobias HelldalInfo
GlyskoljaBilly AffelinInfo
GlyskoljaAndreas EkfeldtInfo
GlyskoljaMelker DurellInfo
GlyskoljaBen AgeliiInfo
GlyskoljaArvid EnemarInfo
GlyskoljaLudwig EssénInfo
GlyskoljaHasse LindqwistInfo
GroplöjaCalle HjelmInfo
GroplöjaMelker DurellInfo
GroplöjaAlbin DurellInfo
GroplöjaPelle HjelmInfo
GroplöjaVilma ÖrnskovInfo
GroplöjaMikael HjelmInfo
GråsejLars Kraemer8050Info
GråsejMagnus Durell6700Info
GråsejMarkus Lundgren6500Info
GråsejDan Pettersson5100Info
GråsejRoger Svensson2000Info
GråsejMagnus Mannberg900Info
GråsejFredrik JadelandInfo
GråsejChristian NilssonInfo
GråsejViktor EricksonInfo
GråsejTobias HelldalInfo
GråsejVilma ÖrnskovInfo
GråsejBilly AffelinInfo
GråsejJamie AnderssonInfo
GråsejAndreas EkfeldtInfo
GråsejMoa HollstenInfo
GråsejBen AgeliiInfo
GråsejJim LarssonInfo
GråsejArvid EnemarInfo
GråsejMikael HjelmInfo
GråsejHasse LindqwistInfo
GråsejCalle HjelmInfo
GråsejPeter NilssonInfo
GråsejHG KarlssonInfo
GråsejAnders HenrikssonInfo
GråsejRasmus BäcklundInfo
GråsejMarc WestrinInfo
GråsejLisa HjelmInfo
GråsejSimon JohannessonInfo
GråsejMarcus BergqvistInfo
GråsejMelker DurellInfo
GråsejLudwig EssénInfo
GråsejLars ÖrnskovInfo
GråsejAlbin DurellInfo
GråsejMoa MaripuuInfo
GråsejPatrik AnderssonHavsfiskHäcklaInfo 📷
GråsejPelle HjelmInfo
GråsejNicklas KolbeckInfo
GråsejRobert AnderssonInfo
GråsejWilliam EssénInfo
GråsejJulius Jarving OhlssonInfo
GräskarpMarc Westrin12900VassInfo 📷
GräskarpLars Kraemer9150Info
GräskarpRobin Kanthe6530FrilinaBrödInfo 📷
GräskarpPatrik Andersson1250FrilinaMaskrosInfo 📷
GräskarpNicklas KolbeckInfo
GräskarpCalle HjelmInfo
GräskarpJamie AnderssonInfo
GräskarpAndreas EkfeldtInfo
GräskarpKristoffer OttossonInfo 📷
GräskarpWilliam EssénInfo
GräskarpRasmus BäcklundInfo
GrässnultraRoger Svensson100Info
GrässnultraAdam Alexanderssson50BottenmeteRäkaInfo
GrässnultraMelker Durell40Info
GrässnultraMagnus Durell40Info
GrässnultraSimon JohannessonInfo
GrässnultraLisa HjelmInfo
GrässnultraBilly AffelinInfo
GrässnultraRoger HellstenInfo
GrässnultraLars ÖrnskovInfo
GrässnultraAlbin DurellInfo
GrässnultraPelle HjelmInfo
GrässnultraRobert AnderssonInfo
GrässnultraRobin KantheBottenmeteRäkaInfo 📷
GrässnultraLudwig EssénInfo
GrässnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
GrässnultraBen AgeliiInfo
GrässnultraHugo LiljaInfo
GrässnultraTobias HelldalInfo
GrässnultraVilma ÖrnskovInfo
GrässnultraMarcus BergqvistInfo
GrässnultraPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
GrässnultraJim LarssonInfo
GrässnultraMartin ÖdmarInfo
GrässnultraArvid EnemarInfo
GrässnultraWilliam EssénInfo
GrässnultraMikael HjelmInfo
GrässnultraRasmus BäcklundInfo
GrässnultraCalle HjelmInfo
GrässnultraMoa HollstenInfo
GrässnultraPeter NilssonInfo
GrässnultraHG KarlssonInfo
GrässnultraAnders HenrikssonInfo
GrässnultraAndreas EkfeldtInfo
GrässnultraNicklas KolbeckInfo
GrönlingAdam Alexanderssson7Info
GrönlingRasmus BäcklundInfo
GrönlingChristian NilssonInfo
GrönlingMarcus BergqvistInfo
GrönlingPatrik AnderssonBottenmeteMaskInfo 📷
GuldfiskJohnny Priore1240FlötmeteInfo 📷
GuldfiskMelker Durell540Info
GuldfiskLars Kraemer280Info
GuldfiskPatrik Andersson120FlötmeteMajsInfo 📷
GuldfiskRoger Svensson100Info
GuldfiskMoa MaripuuInfo
GuldfiskLudwig EssénInfo
GuldfiskBen AgeliiInfo
GuldfiskAnders HenrikssonInfo
GuldfiskChristian NilssonInfo
GuldfiskLisa HjelmInfo
GuldfiskSimon JohannessonInfo
GuldfiskBilly AffelinInfo
GuldfiskMoa HollstenInfo
GuldfiskAlbin DurellInfo
GuldfiskArvid EnemarMeteMaggot/barnaskrikInfo
GuldfiskCalle HjelmInfo
GuldfiskHasse LindqwistInfo
GuldfiskMikael HjelmInfo
GuldfiskJezper IvarssonSpinnJigg Med IsomeInfo
GuldfiskHugo LiljaInfo
GuldfiskVilma ÖrnskovInfo
GuldfiskPelle HjelmInfo
GuldfiskNellie OttossonInfo
GuldfiskSimon Abrahamsson NorénFlötmeteMajsInfo
GuldlaxAnders HenrikssonInfo
GäddaMagnus Mannberg13340FlötmeteMörtInfo
GäddaMagnus Durell12350Info
GäddaLars Kraemer5400Info
GäddaRoger Svensson2700Info
GäddaArvid EnemarInfo
GäddaAnders HenrikssonInfo
GäddaMoa HollstenInfo
GäddaJamie AnderssonInfo
GäddaMikael HjelmInfo
GäddaCalle HjelmInfo
GäddaJerker VinterstareInfo 📷
GäddaPeter NilssonInfo
GäddaHG KarlssonInfo
GäddaBilly AffelinInfo
GäddaVilma ÖrnskovInfo
GäddaAndreas EkfeldtInfo
GäddaBen AgeliiInfo
GäddaMoa MaripuuInfo
GäddaLars ÖrnskovInfo
GäddaJulius Jarving OhlssonInfo
GäddaLisa HjelmInfo
GäddaNicklas KolbeckInfo
GäddaChristian NilssonInfo
GäddaRobert AnderssonInfo
GäddaSimon JohannessonInfo
GäddaRasmus BäcklundInfo
GäddaNellie OttossonInfo
GäddaPelle HjelmInfo
GäddaMarkus LundgrenInfo
GärsMagnus Durell50Info
GärsRoger Svensson50Info
GärsAndreas Karlsson40BottenmeteMaskInfo
GärsMelker Durell10Info
GärsLars KraemerInfo
GärsLars ÖrnskovInfo
GärsPatrik AnderssonBottenmeteMaskInfo 📷
GärsLudwig EssénInfo
GärsJulius Jarving OhlssonInfo
GärsWilliam EssénInfo
GärsLisa HjelmInfo
GärsHugo LiljaInfo
GärsRasmus BäcklundInfo
GärsNellie OttossonInfo
GärsTobias HelldalInfo
GärsVilma ÖrnskovInfo
GärsJezper IvarssonMeteMaskInfo
GärsAnders LiljaInfo
GärsMarcus BergqvistInfo
GärsMikael HjelmInfo
GärsCalle HjelmInfo
GärsArvid EnemarInfo
GärsPelle HjelmInfo
GärsNicklas KolbeckInfo
GärsPeter NilssonInfo
GärsHasse LindqwistInfo
GärsRobert AnderssonInfo
GärsBilly AffelinInfo
GärsMoa HollstenInfo
GärsJamie AnderssonInfo
GärsAndreas EkfeldtInfo
GärsRoger HellstenInfo
GärsAnders HenrikssonInfo
GärsBen AgeliiInfo
GärsSimon Abrahamsson NorénInfo
GärsHG KarlssonInfo
GärsSimon JohannessonInfo
GärsChristian NilssonInfo
GösMagnus Durell3000Info
GösRoger Svensson2900Info
GösLars Kraemer2160Info
GösBen AgeliiInfo
GösAndreas EkfeldtInfo
GösWilliam EssénInfo
GösHG KarlssonInfo
GösMarc WestrinInfo
GösMarcus BergqvistInfo
GösMoa HollstenInfo
GösPelle HjelmInfo
GösMarkus LundgrenInfo
GösArvid EnemarInfo
GösAnders HenrikssonInfo
GösLisa HjelmInfo
GösJamie AnderssonInfo
GösRasmus BäcklundInfo
GösNellie OttossonInfo
GösJulius Jarving OhlssonInfo
GösBilly AffelinInfo
GösMikael HjelmInfo
GösLars ÖrnskovInfo
GösTobias HelldalInfo
GösCalle HjelmInfo
GösRobert AnderssonInfo
GösNicklas KolbeckInfo
GösPeter NilssonInfo
HarrMagnus Durell825Info
HarrLars Kraemer380Info
HarrRoger Svensson300Info
HarrJim LarssonInfo
HarrSimon Abrahamsson NorénInfo
HarrLars ÖrnskovInfo
HarrRobert AnderssonInfo
HarrNicklas KolbeckInfo
HarrPeter NilssonInfo
HarrJulius Jarving OhlssonInfo
HarrAndreas EkfeldtInfo
HarrCalle HjelmInfo
HarrVilma ÖrnskovInfo
HarrMarkus LundgrenInfo
HarrArvid EnemarInfo
HarrAnders HenrikssonInfo
HarrRasmus BäcklundInfo
HarrMikael HjelmInfo
HarrChristian NilssonInfo
HarrMoa HollstenInfo
HavsabborreLars Kraemer2055Info
HavsabborreRasmus Bäcklund1850SpinnJiggInfo
HavsabborreCalle Hjelm1630Info
HavsabborreLudwig Essén1600Info
HavsabborreMagnus Durell1580Info
HavsabborreWilliam Essén1500FlugfiskeInfo
HavsabborreAndreas EkfeldtInfo
HavsabborreMoa HollstenInfo
HavsabborrePatrik AnderssonSpinnSkeddragInfo 📷
HavsabborreNicklas KolbeckInfo
HavskattMagnus Durell3700Info
HavskattMarkus Lundgren3520Info
HavskattRoger Svensson1800Info
HavskattNicklas KolbeckInfo
HavskattArvid EnemarInfo
HavskattAnders HenrikssonInfo
HavskattLars KraemerInfo
HavskattMikael HjelmInfo
HavskattLars ÖrnskovInfo
HavskattPeter NilssonInfo
HavskattAndreas EkfeldtInfo
HavsnejonögaMartin ÖdmarInfo 📷
HavsålNicklas KolbeckInfo 📷
HornsimpaAndreas Ekfeldt281Info
HornsimpaMagnus Mannberg160PimpelMormyskaInfo
HornsimpaHG KarlssonInfo
HornsimpaJamie AnderssonInfo
HåkäringAndreas Ekfeldt55000Info 📷
IdLars Kraemer2450Info
IdRoger Svensson2300Info
IdMarkus Lundgren1850Info
IdMagnus Durell600Info
IdVilma ÖrnskovInfo
IdNellie OttossonInfo
IdPeter NilssonInfo
IdLisa HjelmInfo
IdSimon JohannessonInfo
IdMikael HjelmInfo
IdMoa HollstenInfo
IdTobias HelldalInfo
IdCalle HjelmInfo
IdLudwig EssénInfo
IdArvid EnemarInfo
IdAnders HenrikssonInfo
IdRasmus BäcklundInfo
IdWilliam EssénInfo
IdJamie AnderssonInfo
IdAndreas EkfeldtInfo
IdHugo LiljaInfo
IdBen AgeliiInfo
IdRobert AnderssonInfo
IdMarcus BergqvistInfo
IdPelle HjelmInfo
IdNicklas KolbeckInfo
IdJulius Jarving OhlssonInfo
KanadarödingPeter NilssonInfo
KanadarödingNicklas KolbeckInfo
KanadarödingAndreas EkfeldtInfo
KarpRobert Andersson13890Info
KarpMarkus Lundgren11950Info
KarpRoger Svensson10020Info
KarpLars Kraemer7155Info
KarpHugo LiljaInfo
KarpJezper IvarssonMeteBrödInfo
KarpAnders HenrikssonMeteDegInfo
KarpPatrik AnderssonFlötmeteMask/majsInfo 📷
KarpPelle HjelmInfo
KarpRasmus BäcklundInfo
KarpDaniel HagströmFlugfiskeVit "maggot"-fluga #14Info 📷
KarpBilly AffelinInfo
KarpLisa HjelmInfo
KarpAndreas EkfeldtInfo
KarpVilma ÖrnskovInfo
KarpAndreas KarlssonBottenmeteBoilieInfo
KarpKristoffer OttossonFrilinaBrödInfo
KarpNellie OttossonInfo
KarpWilliam EssénInfo
KarpNicklas KolbeckInfo
KarpLennart LarssonMete FrilinaInfo
KarpSimon JohannessonInfo
KarpJulius Jarving OhlssonInfo
KarpMikael HjelmInfo
KarpCalle HjelmInfo
KarpViktor EricksonInfo
KarpPeter NilssonInfo
KarpMoa HollstenInfo
KarpAndres JezekMeteMaskInfo
KarpArvid EnemarInfo
KarpAlbin DurellInfo
KarpSimon Abrahamsson NorénInfo
KarpJamie AnderssonInfo
KlarbultPatrik AnderssonMeteRäkaInfo 📷
KlorockaMagnus Durell725Info
KlorockaMarkus Lundgren250Info
KlorockaPeter NilssonInfo
KlorockaRobert AnderssonInfo
KlorockaNicklas KolbeckInfo
KlorockaPelle HjelmInfo
KlorockaAndreas EkfeldtInfo
KnaggrockaAndreas Schild5500BottenmeteRäkaInfo 📷
KnaggrockaSimon Abrahamsson Norén4400MeteMakrill Info 📷
KnaggrockaArvid Enemar2500SillInfo
KnaggrockaRasmus BäcklundInfo
KnotLars Kraemer620Info
KnotMagnus Durell520Info
KnotMarkus Lundgren475Info
KnotRoger Svensson275Info
KnotMagnus Mannberg170Info
KnotPatrik Andersson150HavsfiskeBorstmaskInfo 📷
KnotNicklas KolbeckInfo
KnotLars ÖrnskovInfo
KnotCalle HjelmInfo
KnotHasse LindqwistInfo
KnotAndreas EkfeldtInfo
KnotHG KarlssonInfo
KnotNellie OttossonInfo
KnotMelker DurellInfo
KnotLudwig EssénInfo
KnotJulius Jarving OhlssonInfo
KnotArvid EnemarInfo
KnotViktor EricksonInfo
KnotHugo LiljaInfo
KnotMoa HollstenInfo
KnotPelle HjelmInfo
KnotBilly AffelinInfo
KnotPeter NilssonInfo
KnotMoa MaripuuInfo
KnotMarcus BergqvistInfo
KnotChristian NilssonInfo
KnotMarc WestrinInfo
KnotVilma ÖrnskovInfo
KnotRobert AnderssonInfo
KnotSimon JohannessonInfo
KnotAnders HenrikssonInfo
KnotBen AgeliiInfo
KnotMikael HjelmInfo
KoljaRoger Svensson1800Info
KoljaMarkus Lundgren1630Info
KoljaMagnus Durell1445Info
KoljaPatrik Andersson425HavsfiskeRäkaInfo 📷
KoljaPelle HjelmInfo
KoljaRobert AnderssonInfo
KoljaLars KraemerInfo
KoljaAnders HenrikssonInfo
KoljaLisa HjelmInfo
KoljaNicklas KolbeckInfo
KoljaAndreas EkfeldtInfo
KoljaSimon Abrahamsson NorénInfo
KoljaMikael HjelmInfo
KoljaPeter NilssonInfo
KummelPeter NilssonInfo 📷
KusttobisMikael HjelmInfo
KusttobisMartin ÖdmarInfo
KusttobisHasse LindqwistInfo
KusttobisMagnus DurellInfo
KusttobisTobias HelldalInfo
KusttobisJamie AnderssonInfo
KusttobisBilly AffelinInfo
LakeLars Kraemer3675Info
LakeMagnus Durell3550Info
LakeMarkus Lundgren3400Info
LakeRoger Svensson2200Info
LakePatrik Andersson1300PimpelNorsInfo 📷
LakeTobias HelldalInfo
LakePeter NilssonInfo
LakePelle HjelmInfo
LakeBen AgeliiInfo
LakeJamie AnderssonInfo
LakeWilliam EssénInfo
LakeNellie OttossonInfo
LakeRobert AnderssonInfo
LakeMarcus BergqvistInfo
LakeCalle HjelmInfo
LakeArvid EnemarInfo
LakeAnders HenrikssonInfo
LakeHG KarlssonInfo
LakeNicklas KolbeckInfo
LakeHugo LiljaInfo
LakeChristian NilssonInfo
LakeAndreas EkfeldtInfo
LaxCalle Hjelm4700Info
LaxLars Kraemer4220Info
LaxPatrik Andersson3000SpinnVobblerInfo 📷
LaxAnders HenrikssonInfo
LaxMarkus LundgrenInfo
LaxVilma ÖrnskovInfo
LaxNicklas KolbeckInfo
LaxAndreas EkfeldtInfo
LaxMikael HjelmInfo
LaxBilly AffelinInfo
LaxLars ÖrnskovInfo
LaxTobias HelldalInfo
LaxMarcus BergqvistInfo
LaxPeter NilssonInfo
LaxChristian NilssonInfo
LaxBen AgeliiInfo
LaxJamie AnderssonInfo
LerskäddaMagnus Durell245Info
LerskäddaRoger Svensson225Info
LerskäddaNicklas KolbeckInfo
LerskäddaHG KarlssonInfo
LerskäddaAnders HenrikssonInfo
LerskäddaMarkus LundgrenInfo
LerskäddaAndreas EkfeldtInfo
LerskäddaPeter NilssonInfo
LerstubbAndreas Schild1Info
LerstubbBilly AffelinInfo
LerstubbCalle HjelmInfo
LerstubbJamie AnderssonInfo
LerstubbBen AgeliiInfo
LerstubbHugo LiljaInfo
LerstubbAndres JezekMeteMaskInfo
LerstubbMartin ÖdmarInfo
LerstubbMoa MaripuuRäkaInfo
LerstubbAlbin DurellInfo
LerstubbWilliam EssénInfo
LerstubbChristian NilssonInfo
LerstubbSimon JohannessonInfo
LerstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
LerstubbVilma ÖrnskovInfo
LerstubbRasmus BäcklundInfo
LerstubbPelle HjelmInfo
LerstubbAnders HenrikssonInfo
LerstubbKjell SvenssonInfo
LerstubbTobias HelldalInfo
LerstubbHasse LindqwistInfo
LerstubbJulius Jarving OhlssonInfo
LerstubbLudwig EssénInfo
LerstubbMarcus BergqvistInfo
LerstubbHG KarlssonInfo
LerstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
LubbMarkus Lundgren12200Info
LubbPeter NilssonInfo
LubbNicklas KolbeckInfo
LubbLars KraemerInfo
LubbLars ÖrnskovInfo
LångaMagnus Durell20200Info
LångaAndreas Ekfeldt20000Info
LångaLars Kraemer2900Info
LångaRoger Svensson1900Info
LångaAndreas Schild800BottenmeteRäkaInfo
LångaArvid EnemarInfo
LångaAnders HenrikssonInfo
LångaLars ÖrnskovInfo
LångaTobias HelldalInfo
LångaMarkus LundgrenInfo
LångaMikael HjelmInfo
LångaBen AgeliiInfo
LångaMelker DurellInfo
LångaPeter NilssonInfo
LångaBilly AffelinInfo
LångaJezper IvarssonPilkmeteAgnad PilkInfo
LångaChristian NilssonBottenmeteRäkaInfo 📷
LångaCalle HjelmInfo
LångaNicklas KolbeckInfo
MakrillMagnus Durell1300Info
MakrillRoger Svensson1200Info
MakrillLars Kraemer1200Info
MakrillPatrik Andersson650FlötmeteStaggInfo 📷
MakrillMagnus Mannberg600Info
MakrillMoa HollstenInfo
MakrillHasse LindqwistInfo
MakrillBilly AffelinInfo
MakrillNicklas KolbeckInfo
MakrillMelker DurellInfo
MakrillMikael HjelmInfo
MakrillAnders HenrikssonInfo
MakrillAndreas EkfeldtInfo
MakrillPeter NilssonInfo
MakrillMarcus BergqvistInfo
MakrillJim LarssonInfo
MakrillArvid EnemarInfo
MakrillJamie AnderssonInfo
MakrillJulius Jarving OhlssonInfo
MakrillChristian NilssonInfo
MakrillLars ÖrnskovInfo
MakrillTobias HelldalInfo
MakrillHG KarlssonInfo
MakrillAlbin DurellInfo
MakrillSimon JohannessonInfo
MakrillWilliam EssénInfo
MakrillBen AgeliiInfo
MakrillSimon Abrahamsson NorénInfo
MakrillCalle HjelmInfo
MakrillNellie OttossonInfo
MakrillPelle HjelmInfo
MakrillRasmus BäcklundInfo
MakrillVilma ÖrnskovInfo
MakrillLisa HjelmInfo
MakrillMoa MaripuuInfo
MakrillViktor EricksonInfo
MakrillRobert AnderssonInfo
MakrillMarkus LundgrenInfo
MalPatrik Andersson1675BottenmeteMörtInfo 📷
MalJulius Jarving OhlssonInfo
MalHugo LiljaInfo
Mindre kantnålPatrik AnderssonFrilinaPungräkaInfo 📷
Mindre kantnålBilly AffelinInfo
Mindre kungsfiskMagnus Durell480Info
Mindre kungsfiskLars Kraemer340Info
Mindre kungsfiskHasse Lindqwist250Info
Mindre kungsfiskSimon Abrahamsson Norén240Info
Mindre kungsfiskPatrik Andersson230BottenmeteSillInfo 📷
Mindre kungsfiskRoger Svensson125Info
Mindre kungsfiskPelle HjelmInfo
Mindre kungsfiskBilly AffelinInfo
Mindre kungsfiskMikael HjelmInfo
Mindre kungsfiskMarkus LundgrenInfo
Mindre kungsfiskNicklas KolbeckInfo
Mindre kungsfiskMelker DurellInfo
Mindre kungsfiskAndreas EkfeldtInfo
Mindre kungsfiskPeter NilssonInfo
Mindre kungsfiskLars ÖrnskovInfo
Mindre kungsfiskAnders HenrikssonInfo
MulleAdam Alexanderssson14FrilinaRäkaInfo
MulleWilliam EssénInfo
MulleRasmus BäcklundInfo
MörtMarc Westrin1190FeedermeteMaggots Info 📷
MörtMagnus Mannberg1090FlötmeteMaggotInfo
MörtRoger Svensson750Info
MörtMagnus Durell450Info
MörtLars Kraemer360Info
MörtPatrik Andersson300BottenmeteRäkaInfo 📷
MörtMarkus LundgrenInfo
MörtNicklas KolbeckInfo
MörtMelker DurellInfo
MörtAndreas EkfeldtInfo
MörtSimon JohannessonInfo
MörtPeter NilssonInfo
MörtCalle HjelmInfo
MörtBilly AffelinInfo
MörtPelle HjelmInfo
MörtNellie OttossonInfo
MörtHG KarlssonInfo
MörtLudwig EssénInfo
MörtVilma ÖrnskovInfo
MörtLars ÖrnskovInfo
MörtRobert AnderssonInfo
MörtRasmus BäcklundInfo
MörtSimon Abrahamsson NorénInfo
MörtWilliam EssénInfo
MörtViktor EricksonInfo
MörtChristian NilssonInfo
MörtMarcus BergqvistInfo
MörtMikael HjelmInfo
MörtAnders HenrikssonInfo
MörtJulius Jarving OhlssonInfo
MörtMoa HollstenInfo
MörtArvid EnemarInfo
MörtDaniel HagströmFlugfiskeGul Fluga #18Info 📷
MörtJamie AnderssonInfo
MörtLisa HjelmInfo
MörtHugo LiljaInfo
MörtTobias HelldalInfo
MörtBen AgeliiInfo
NorsRoger Svensson20Info
NorsMikael HjelmInfo
NorsAnders HenrikssonInfo
NorsLudwig EssénHäcklaMaskInfo
NorsRoger HellstenInfo
NorsTobias HelldalInfo
NorsNicklas KolbeckInfo
NorsPelle HjelmInfo
NorsLisa HjelmInfo
NorsCalle HjelmInfo
NorsPeter NilssonInfo
NorsNellie OttossonInfo
NorsHasse LindqwistTurIngetInfo
NorsBilly AffelinInfo
NorsMagnus DurellInfo
NäbbgäddaHasse Lindqwist800Info
NäbbgäddaMagnus Durell750Info
NäbbgäddaLars Kraemer680Info
NäbbgäddaPatrik Andersson550FlötmeteRäkaInfo 📷
NäbbgäddaRoger Svensson300Info
NäbbgäddaMarcus BergqvistInfo
NäbbgäddaMikael HjelmInfo
NäbbgäddaWilliam EssénInfo
NäbbgäddaArvid EnemarInfo
NäbbgäddaViktor EricksonInfo
NäbbgäddaJamie AnderssonInfo
NäbbgäddaHugo LiljaInfo
NäbbgäddaJulius Jarving OhlssonInfo
NäbbgäddaBilly AffelinInfo
NäbbgäddaMoa HollstenInfo
NäbbgäddaMarkus LundgrenInfo
NäbbgäddaNicklas KolbeckInfo
NäbbgäddaMarc WestrinInfo
NäbbgäddaAnders HenrikssonInfo
NäbbgäddaAndreas EkfeldtInfo
NäbbgäddaSimon JohannessonInfo
NäbbgäddaMelker DurellInfo
NäbbgäddaRasmus BäcklundInfo
NäbbgäddaCalle HjelmInfo
NäbbgäddaLudwig EssénInfo
NäbbgäddaPelle HjelmInfo
NäbbgäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
NäbbgäddaVilma ÖrnskovInfo
NäbbgäddaLars ÖrnskovInfo
NäbbgäddaTobias HelldalInfo
NäbbgäddaRobert AnderssonInfo
NäbbgäddaLennart LarssonSpinnInfo
NäbbgäddaHG KarlssonInfo
NäbbgäddaPeter NilssonInfo
OxsimpaPatrik Andersson70BottenmeteRäkaInfo 📷
OxsimpaMarkus Lundgren33Info
OxsimpaRoger Svensson30Info
OxsimpaTobias HelldalInfo
OxsimpaJamie AnderssonInfo
OxsimpaRobert AnderssonInfo
OxsimpaChristian NilssonInfo
OxsimpaRasmus BäcklundInfo
OxsimpaWilliam EssénInfo
OxsimpaPeter NilssonInfo
OxsimpaMartin ÖdmarInfo
OxsimpaMikael HjelmInfo
OxsimpaArvid EnemarInfo
OxsimpaMagnus DurellInfo
OxsimpaHugo LiljaInfo
OxsimpaMarcus BergqvistInfo
OxsimpaNellie OttossonInfo
OxsimpaSimon Abrahamsson NorénInfo
OxsimpaAnders HenrikssonInfo
OxsimpaCalle HjelmInfo
OxsimpaLudwig EssénInfo
OxsimpaPelle HjelmInfo
OxsimpaNicklas KolbeckInfo
OxsimpaJulius Jarving OhlssonInfo
PaddtorskAndreas Ekfeldt460Havsmete RäkaInfo
PaddtorskMagnus Durell340Info
PaddtorskPatrik Andersson210IsfiskeRäkaInfo 📷
PaddtorskRoger Svensson120Info
PaddtorskMikael HjelmInfo
PaddtorskAnders HenrikssonInfo
PaddtorskRobert AnderssonInfo
PaddtorskJulius Jarving OhlssonInfo
PaddtorskPeter NilssonInfo
PaddtorskMarkus LundgrenInfo
PaddtorskChristian NilssonInfo
PaddtorskNicklas KolbeckInfo
PaddtorskCalle HjelmInfo
PigghajMagnus Durell7820Info
PigghajMarkus Lundgren6920Info
PigghajLars Kraemer6060Info
PigghajSimon Abrahamsson Norén4500Info
PigghajMelker Durell2600Info
PigghajRoger Svensson2500Info
PigghajPeter NilssonInfo
PigghajAndreas EkfeldtInfo
PigghajNicklas KolbeckInfo
PigghajLars ÖrnskovInfo
PigghajMikael HjelmInfo
PigghajLisa HjelmInfo
PigghajAnders HenrikssonInfo
PigghajPelle HjelmInfo
PigghajCalle HjelmInfo
PigghajArvid EnemarInfo
PiggvarMarkus Lundgren5520Info
PiggvarRobert Andersson4900Info
PiggvarMarc Westrin4750KikfiskeJiggInfo 📷
PiggvarMagnus Durell4300Info
PiggvarDan Pettersson2465KikfiskeMaskInfo
PiggvarMelker Durell450Info
PiggvarHugo LiljaInfo
PiggvarMarcus BergqvistInfo
PiggvarCalle HjelmInfo
PiggvarNicklas KolbeckInfo
PiggvarChristian NilssonInfo
PiggvarJulius Jarving OhlssonInfo
PiggvarArvid EnemarInfo
PiggvarTobias HelldalInfo
PiggvarPeter NilssonInfo
PiggvarPelle HjelmInfo
PiggvarAnders HenrikssonInfo
PiggvarViktor EricksonInfo
PiggvarLars ÖrnskovInfo
PiggvarMoa HollstenInfo
PirålMikael HjelmInfo
PirålMagnus DurellInfo
PirålMartin ÖdmarInfo
PirålRobert AnderssonInfo
PirålNicklas KolbeckInfo
PirålMarcus BergqvistInfo
PirålTobias HelldalInfo
PirålPeter NilssonInfo
PirålMarkus LundgrenInfo
PirålPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
PirålPelle HjelmInfo
PirålAnders HenrikssonInfo
PirålCalle HjelmInfo
Randig sjökockHasse Lindqwist140Info
Randig sjökockRoger Svensson100Info
Randig sjökockMarkus Lundgren75Info
Randig sjökockMelker Durell60Info
Randig sjökockMagnus Durell55Info
Randig sjökockPeter NilssonInfo
Randig sjökockCalle HjelmInfo
Randig sjökockLudwig EssénInfo
Randig sjökockPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Randig sjökockAnders HenrikssonInfo
Randig sjökockNellie OttossonInfo
Randig sjökockNicklas KolbeckInfo
Randig sjökockPelle HjelmInfo
Randig sjökockRasmus BäcklundInfo
Randig sjökockWilliam EssénInfo
Randig sjökockSimon Abrahamsson NorénInfo
Randig sjökockLisa HjelmInfo
Randig sjökockAndreas EkfeldtInfo
Randig sjökockMoa HollstenInfo
Randig sjökockRobert AnderssonInfo
Randig sjökockArvid EnemarInfo
Randig sjökockMarcus BergqvistInfo
Randig sjökockMikael HjelmInfo
Randig sjökockJulius Jarving OhlssonInfo
Randig sjökockSimon JohannessonInfo
RegnbågeLars Kraemer6120Info
RegnbågeMelker Durell2500Info
RegnbågeRoger Svensson2200Info
RegnbågePatrik Andersson1600SpinnfiskeSkeddragInfo 📷
RegnbågeAlbin DurellInfo
RegnbågeArvid EnemarInfo
RegnbågeLars ÖrnskovInfo
RegnbågeTobias HelldalInfo
RegnbågeJamie AnderssonInfo
RegnbågeMikael HjelmInfo
RegnbågeMoa HollstenInfo
RegnbågeSimon JohannessonInfo
RegnbågeManfred IsbergInfo
RegnbågeHugo LiljaInfo
RegnbågeChristian NilssonInfo
RegnbågeViktor EricksonInfo
RegnbågeJulius Jarving OhlssonInfo
RegnbågePeter NilssonInfo
RegnbågeMoa MaripuuInfo
RegnbågeNicklas KolbeckInfo
RegnbågeBen AgeliiInfo
RegnbågeCalle HjelmInfo
RegnbågeMarkus LundgrenInfo
RegnbågeLisa HjelmInfo
RegnbågeWilliam EssénInfo
RegnbågeHasse LindqwistInfo
RegnbågeAnders HenrikssonInfo
RegnbågePelle HjelmInfo
RegnbågeRasmus BäcklundInfo
RegnbågeNellie OttossonInfo
RegnbågeBilly AffelinInfo
RegnbågeAndreas EkfeldtInfo
RegnbågeRobert AnderssonInfo
RudaRoger Svensson525Info
RudaPatrik Andersson440FlötmeteMajsInfo 📷
RudaLars Kraemer225Info
RudaLisa HjelmInfo
RudaCalle HjelmInfo
RudaChristian NilssonInfo
RudaVilma ÖrnskovInfo
RudaViktor EricksonInfo
RudaAnders HenrikssonInfo
RudaPelle HjelmInfo
RudaMoa MaripuuInfo
RudaMagnus DurellInfo
RudaDaniel HagströmFlugfiskeGul Fluga #16Info 📷
RudaWilliam EssénInfo
RudaJezper IvarssonMeteMaskInfo
RudaMelker DurellInfo
RudaAndreas EkfeldtInfo
RudaRobert AnderssonInfo
RudaAlbin DurellInfo
RudaArvid EnemarInfo
RudaRasmus BäcklundInfo
RudaMikael HjelmInfo
RudaNellie OttossonInfo
RudaBilly AffelinInfo
RudaSimon JohannessonInfo
RudaAndres JezekMeteMaskInfo
RudaLudwig EssénInfo
RudaHugo LiljaInfo
RudaBen AgeliiInfo
RudaMoa HollstenInfo
RudaPeter NilssonInfo
RudaNicklas KolbeckInfo
RudaSimon Abrahamsson NorénInfo
RudaJamie AnderssonInfo
RudaMarcus BergqvistInfo
RödingMagnus Durell1100Info
RödingLars Kraemer450Info
RödingPatrik Andersson200PimpelMaggotInfo 📷
RödingRoger Svensson200Info
RödingMarkus LundgrenInfo
RödingHugo LiljaInfo
RödingNellie OttossonInfo
RödingPeter NilssonInfo
RödingNicklas KolbeckInfo
RödingHG KarlssonInfo
RödingAnders HenrikssonInfo
RödingLars ÖrnskovInfo
RödingCalle HjelmInfo 📷
RödingManfred IsbergInfo
RödingAndreas EkfeldtInfo
RödingArvid EnemarInfo
RödingMarcus BergqvistInfo
RödingMarc WestrinInfo
RödingMikael HjelmInfo
RödspättaMarkus Lundgren1710Info
RödspättaMagnus Durell1340Info
RödspättaLars Kraemer1040Info
RödspättaRoger Svensson125Info
RödspättaMarcus BergqvistInfo
RödspättaChristian NilssonInfo
RödspättaMelker DurellInfo
RödspättaLudwig EssénInfo
RödspättaHG KarlssonInfo
RödspättaJulius Jarving OhlssonInfo
RödspättaHasse LindqwistInfo
RödspättaRasmus BäcklundInfo
RödspättaAndreas EkfeldtInfo
RödspättaArvid EnemarInfo
RödspättaMarc WestrinInfo
RödspättaBen AgeliiInfo
RödspättaBilly AffelinInfo
RödspättaWilliam EssénInfo
RödspättaJamie AnderssonInfo
RödspättaCalle HjelmInfo
RödspättaVilma ÖrnskovInfo
RödspättaLisa HjelmInfo
RödspättaMoa HollstenInfo
RödspättaMikael HjelmInfo
RödspättaHugo LiljaInfo
RödspättaTobias HelldalInfo
RödspättaPelle HjelmInfo
RödspättaNicklas KolbeckInfo
RödspättaViktor EricksonInfo
RödspättaPeter NilssonInfo
RödspättaRobert AnderssonInfo
RödspättaJim LarssonInfo
RödspättaNellie OttossonInfo
RödspättaAnders HenrikssonInfo
RödspättaLars ÖrnskovInfo
RödspättaSimon JohannessonInfo
RötsimpaMagnus Durell420Info
RötsimpaMarkus Lundgren405Info
RötsimpaPatrik Andersson360HavsfiskeRäkaInfo 📷
RötsimpaMelker Durell320Info
RötsimpaLars Kraemer300Info
RötsimpaRoger Svensson275Info
RötsimpaNicklas KolbeckInfo
RötsimpaPeter NilssonInfo
RötsimpaMoa HollstenInfo
RötsimpaRobert AnderssonInfo
RötsimpaLisa HjelmInfo
RötsimpaAnders HenrikssonInfo
RötsimpaLars ÖrnskovInfo
RötsimpaViktor EricksonInfo
RötsimpaSimon Abrahamsson NorénInfo
RötsimpaMikael HjelmInfo
RötsimpaSimon JohannessonInfo
RötsimpaMarcus BergqvistInfo
RötsimpaLudwig EssénInfo
RötsimpaBen AgeliiInfo
RötsimpaHasse LindqwistInfo
RötsimpaChristian NilssonInfo
RötsimpaAndreas EkfeldtInfo
RötsimpaArvid EnemarInfo
RötsimpaJamie AnderssonInfo
RötsimpaMarc WestrinInfo
RötsimpaWilliam EssénInfo
RötsimpaHG KarlssonInfo
RötsimpaJulius Jarving OhlssonInfo
RötsimpaCalle HjelmInfo
RötsimpaVilma ÖrnskovInfo
RötsimpaRasmus BäcklundInfo
RötsimpaAlbin DurellInfo
RötsimpaBilly AffelinInfo
RötsimpaHugo LiljaInfo
RötsimpaPelle HjelmInfo
SandkrypareMelker Durell13Info
SandkrypareWilliam EssénInfo
SandkrypareCalle HjelmInfo
SandkrypareVilma ÖrnskovInfo
SandkryparePatrik AnderssonBottenmeteMaggotInfo 📷
SandkryparePelle HjelmInfo
SandkrypareMarcus BergqvistInfo
SandkrypareJulius Jarving OhlssonInfo
SandkryparePeter NilssonInfo
SandkrypareHugo LiljaInfo
SandkrypareRasmus BäcklundInfo
SandkrypareJamie AnderssonInfo
SandkrypareMikael HjelmInfo
SandkrypareLudwig EssénInfo
SandkrypareLisa HjelmInfo
SandskäddaRoger Svensson525Info
SandskäddaLars Kraemer500Info
SandskäddaMagnus Durell490Info
SandskäddaPatrik Andersson310BottenmeteRäkaInfo 📷
SandskäddaMikael HjelmInfo
SandskäddaMarkus LundgrenInfo
SandskäddaAlbin DurellInfo
SandskäddaMelker DurellInfo
SandskäddaHugo LiljaInfo
SandskäddaHG KarlssonInfo
SandskäddaRasmus BäcklundInfo
SandskäddaNellie OttossonInfo
SandskäddaBilly AffelinInfo
SandskäddaRobert AnderssonInfo
SandskäddaNicklas KolbeckInfo
SandskäddaCalle HjelmInfo
SandskäddaVilma ÖrnskovInfo
SandskäddaAnders HenrikssonInfo
SandskäddaWilliam EssénInfo
SandskäddaLars ÖrnskovInfo
SandskäddaPelle HjelmInfo
SandskäddaBen AgeliiInfo
SandskäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
SandskäddaMoa HollstenInfo
SandskäddaLisa HjelmInfo
SandskäddaSimon JohannessonInfo
SandskäddaJamie AnderssonInfo
SandskäddaMoa MaripuuSillInfo
SandskäddaPeter NilssonInfo
SandskäddaLudwig EssénInfo
SandskäddaHasse LindqwistInfo
SandskäddaChristian NilssonInfo
SandskäddaAndreas EkfeldtInfo
SandskäddaTobias HelldalInfo
SandskäddaViktor EricksonInfo
SandskäddaJulius Jarving OhlssonInfo
SandskäddaArvid EnemarInfo
SandstubbLars ÖrnskovInfo
SandstubbAndres JezekMeteMaskInfo
SandstubbHugo LiljaInfo
SandstubbPelle HjelmInfo
SandstubbSimon JohannessonInfo
SandstubbBen AgeliiInfo
SandstubbSimon Abrahamsson NorénInfo
SandstubbNellie OttossonInfo
SandstubbLisa HjelmInfo
SandstubbLudwig EssénInfo
SandstubbHasse LindqwistInfo
SandstubbRoger SvenssonInfo
SandstubbChristian NilssonInfo
SandstubbTobias HelldalInfo
SandstubbMoa HollstenInfo
SandstubbMoa MaripuuRäkaInfo
SandstubbArvid EnemarKikfiskeRäkaInfo
SandstubbMikael HjelmInfo
SandstubbViktor EricksonInfo
SandstubbMarcus BergqvistInfo
SandstubbAlbin DurellInfo
SandstubbJulius Jarving OhlssonInfo
SandstubbJamie AnderssonInfo
SandstubbMelker DurellInfo
SandstubbRasmus BäcklundInfo
SandstubbMagnus DurellInfo
SandstubbBilly AffelinInfo
SandstubbMartin ÖdmarInfo
SandstubbRobert AnderssonInfo
SandstubbCalle HjelmInfo
SandstubbVilma ÖrnskovInfo
SandstubbAnders HenrikssonInfo
SandstubbHG KarlssonInfo
SandstubbPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
SandstubbWilliam EssénInfo
SarvJohnny Priore1360Bottenmete BrödInfo 📷
SarvSimon Abrahamsson Norén1260FeedermeteMajsInfo 📷
SarvMarkus Lundgren550Info
SarvRoger Svensson550Info
SarvLars Kraemer490Info
SarvMagnus Durell150Info
SarvPatrik Andersson150FlötmeteMajsInfo 📷
SarvJamie AnderssonInfo
SarvBilly AffelinInfo
SarvViktor EricksonInfo
SarvPeter NilssonInfo
SarvJulius Jarving OhlssonInfo
SarvMarcus BergqvistInfo
SarvWilliam EssénInfo
SarvAndreas EkfeldtInfo
SarvRobert AnderssonInfo
SarvCalle HjelmInfo
SarvVilma ÖrnskovInfo
SarvAnders HenrikssonInfo
SarvBen AgeliiInfo
SarvArvid EnemarInfo
SarvHugo LiljaInfo
SarvPelle HjelmInfo
SarvSimon JohannessonInfo
SarvHG KarlssonInfo
SarvLudwig EssénInfo
SarvHasse LindqwistInfo
SarvTobias HelldalInfo
SarvNellie OttossonInfo
SarvNicklas KolbeckInfo
SarvMikael HjelmInfo
SarvAlbin DurellInfo
SarvLisa HjelmInfo
SarvRasmus BäcklundInfo
SarvMoa HollstenInfo
SarvMelker DurellInfo
SikPatrik Andersson660FlötmeteMaskInfo 📷
SikRoger Svensson500Info
SikJamie AnderssonInfo
SikHG KarlssonInfo
SikNicklas KolbeckInfo
SikRasmus BäcklundInfo
SikNellie OttossonInfo
SikBilly AffelinInfo
SikLars ÖrnskovInfo
SikMagnus DurellInfo
SikPeter NilssonInfo
SikChristian NilssonInfo
SikLars KraemerInfo
SikAndreas EkfeldtInfo
SikRobert AnderssonInfo
SikVilma ÖrnskovInfo
SikAnders HenrikssonInfo
SikArvid EnemarInfo
SikMikael HjelmInfo
SikWilliam EssénInfo
SikHugo LiljaInfo
SikSimon Abrahamsson NorénInfo
SikJulius Jarving OhlssonInfo
SikSimon JohannessonFrilinaMaskInfo
SikHasse LindqwistInfo
SiklöjaMagnus Mannberg80Info
SiklöjaAnders HenrikssonInfo
SiklöjaTobias HelldalInfo
SiklöjaMoa HollstenInfo
SiklöjaJamie AnderssonInfo
SiklöjaDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
SiklöjaSimon JohannessonFrilinaMaskInfo 📷
SillMarkus Lundgren350Info
SillMagnus Durell340Info
SillLars Kraemer320Info
SillRoger Svensson250Info
SillPatrik Andersson250IsfiskeHäcklaInfo 📷
SillMagnus Mannberg130Info
SillChristian NilssonInfo
SillAndreas EkfeldtInfo
SillMoa MaripuuHäcklaInfo
SillRobert AnderssonInfo
SillVilma ÖrnskovInfo
SillArvid EnemarInfo
SillHugo LiljaInfo
SillSimon Abrahamsson NorénInfo
SillMikael HjelmInfo
SillMarcus BergqvistInfo
SillRasmus BäcklundInfo
SillMelker DurellInfo
SillAnders HenrikssonInfo
SillTobias HelldalInfo
SillJulius Jarving OhlssonInfo
SillCalle HjelmInfo
SillViktor EricksonInfo
SillLars ÖrnskovInfo
SillPelle HjelmInfo
SillHG KarlssonInfo
SillJamie AnderssonInfo
SillSimon JohannessonInfo
SillLisa HjelmInfo
SillWilliam EssénInfo
SillNicklas KolbeckInfo
SillPeter NilssonInfo
SillBen AgeliiInfo
SillBilly AffelinInfo
SillMarc WestrinInfo
SjuryggMarkus Lundgren760Info
SjuryggSimon Abrahamsson NorénMeteRäkaInfo 📷
SjuryggChristian NilssonInfo
SjuryggLars ÖrnskovInfo
SjuryggPatrik AnderssonFrilinaRäkaInfo 📷
SjuryggCalle HjelmInfo
SjuryggAnders HenrikssonInfo
SjuryggNicklas KolbeckInfo
Sjustrålig smörbultCalle HjelmInfo
Sjustrålig smörbultPatrik AnderssonMeteRäkaInfo 📷
Sjustrålig smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Sjustrålig smörbultLars ÖrnskovInfo
Sjustrålig smörbultPelle HjelmInfo
Sjustrålig smörbultSimon JohannessonInfo
Sjustrålig smörbultAnders HenrikssonInfo
Sjustrålig smörbultBen AgeliiInfo
Sjustrålig smörbultHasse LindqwistInfo
Sjustrålig smörbultHG KarlssonInfo
Sjustrålig smörbultRasmus BäcklundInfo
Sjustrålig smörbultSimon Abrahamsson NorénInfo
Sjustrålig smörbultLudwig EssénInfo
Sjustrålig smörbultMikael HjelmInfo
Sjustrålig smörbultMartin ÖdmarInfo
Sjustrålig smörbultWilliam EssénInfo
Sjustrålig smörbultBilly AffelinInfo
Sjustrålig smörbultLisa HjelmInfo
Sjustrålig smörbultMarcus BergqvistInfo
Sjustrålig smörbultChristian NilssonInfo
Sjustrålig smörbultTobias HelldalInfo
Sjustrålig smörbultKristoffer OttossonMeteRäkaInfo
Sjustrålig smörbultNellie OttossonInfo
SkarpsillMartin ÖdmarInfo
SkarpsillTobias HelldalInfo
SkarpsillPeter NilssonInfo
SkarpsillCalle HjelmInfo
SkarpsillPelle HjelmInfo
SkarpsillHasse LindqwistInfo
SkarpsillMikael HjelmInfo
SkarpsillSimon Abrahamsson NorénInfo
SkrubbskäddaMagnus Durell1080Info
SkrubbskäddaRoger Svensson825Info
SkrubbskäddaPatrik Andersson750BottenmeteRäkaInfo 📷
SkrubbskäddaMelker Durell275Info
SkrubbskäddaHG KarlssonInfo
SkrubbskäddaBilly AffelinInfo
SkrubbskäddaJamie AnderssonInfo
SkrubbskäddaNellie OttossonInfo
SkrubbskäddaMoa HollstenInfo
SkrubbskäddaChristian NilssonInfo
SkrubbskäddaAlbin DurellInfo
SkrubbskäddaNicklas KolbeckInfo
SkrubbskäddaMikael HjelmInfo
SkrubbskäddaSimon Abrahamsson NorénInfo
SkrubbskäddaViktor EricksonInfo
SkrubbskäddaLars KraemerInfo
SkrubbskäddaAndreas EkfeldtInfo
SkrubbskäddaRobert AnderssonInfo
SkrubbskäddaVilma ÖrnskovInfo
SkrubbskäddaArvid EnemarInfo
SkrubbskäddaBen AgeliiInfo
SkrubbskäddaSimon JohannessonInfo
SkrubbskäddaAnders HenrikssonInfo
SkrubbskäddaHugo LiljaInfo
SkrubbskäddaMarkus LundgrenInfo
SkrubbskäddaPeter NilssonInfo
SkrubbskäddaJulius Jarving OhlssonInfo
SkrubbskäddaRasmus BäcklundInfo
SkrubbskäddaCalle HjelmInfo
SkrubbskäddaPelle HjelmInfo
SkrubbskäddaWilliam EssénInfo
SkrubbskäddaLisa HjelmInfo
SkrubbskäddaLars ÖrnskovInfo
SkäggsimpaJonas BerglundInfo
SkäggsimpaAnton BerglundInfo
SkäggsimpaMartin ÖdmarInfo
SkäggsimpaRobert AnderssonKikfiskeMaskInfo
SkäggtorskRasmus Bäcklund480HavsfiskeMaskjiggInfo 📷
SkäggtorskMagnus Durell310Info
SkäggtorskMelker Durell230Info
SkäggtorskPeter NilssonInfo
SkäggtorskMikael HjelmInfo
SkäggtorskMarkus LundgrenInfo
SkäggtorskNicklas KolbeckInfo
SkäggtorskAndreas EkfeldtInfo
SkärsnultraMagnus Durell200Info
SkärsnultraMelker Durell100Info
SkärsnultraRoger Svensson75Info
SkärsnultraPatrik Andersson70BottenmeteRäkaInfo 📷
SkärsnultraViktor EricksonInfo
SkärsnultraHasse LindqwistInfo
SkärsnultraAndreas EkfeldtInfo
SkärsnultraLars KraemerInfo
SkärsnultraCalle HjelmInfo
SkärsnultraRoger HellstenInfo
SkärsnultraMarcus BergqvistInfo
SkärsnultraMoa MaripuuRäkaInfo
SkärsnultraMartin ÖdmarInfo
SkärsnultraPelle HjelmInfo
SkärsnultraMarc WestrinInfo
SkärsnultraLars ÖrnskovInfo
SkärsnultraWilliam EssénInfo
SkärsnultraJulius Jarving OhlssonInfo
SkärsnultraRasmus BäcklundInfo
SkärsnultraPeter NilssonInfo
SkärsnultraLisa HjelmInfo
SkärsnultraMarkus LundgrenInfo
SkärsnultraJonas BerglundInfo
SkärsnultraBilly AffelinInfo
SkärsnultraNellie OttossonInfo
SkärsnultraChristian NilssonInfo
SkärsnultraTobias HelldalInfo
SkärsnultraJamie AnderssonInfo
SkärsnultraAlbin DurellInfo
SkärsnultraHG KarlssonInfo
SkärsnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
SkärsnultraVilma ÖrnskovInfo
SkärsnultraMikael HjelmInfo
SkärsnultraRobert AnderssonInfo
SkärsnultraNicklas KolbeckInfo
SkärsnultraMoa HollstenInfo
SkärsnultraArvid EnemarInfo
SkärsnultraBen AgeliiInfo
SkärsnultraSimon JohannessonInfo
SkärsnultraAnders HenrikssonInfo
SkärsnultraHugo LiljaInfo
SlätvarMagnus Durell1450Info
SlätvarMarc Westrin1400Släpfiske. Sillstrimla+propellerInfo 📷
SlätvarMarkus Lundgren1340Info
SlätvarMelker Durell825Info
SlätvarNicklas KolbeckInfo
SlätvarVilma ÖrnskovInfo
SlätvarArvid EnemarInfo
SlätvarMarcus BergqvistInfo
SlätvarHasse LindqwistInfo
SlätvarViktor EricksonInfo
SlätvarLars ÖrnskovInfo
SlätvarPeter NilssonInfo
SlätvarChristian NilssonInfo
SlätvarJulius Jarving OhlssonInfo
SmåspiggAnders "Anke" Nilsson1FrilinaMaskInfo 📷
SmåspiggMartin ÖdmarInfo
SmåspiggPelle HjelmInfo
SmåspiggLars ÖrnskovInfo
SmåspiggMelker DurellInfo
SmåspiggHG KarlssonInfo
SmåspiggViktor EricksonInfo
SmåspiggHugo LiljaInfo
SmåspiggMoa HollstenInfo
SmåspiggChristian NilssonInfo
SmåspiggJamie AnderssonInfo
SmåspiggBen AgeliiInfo
SmåspiggWilliam EssénInfo
SmåspiggVilma ÖrnskovInfo
SmåspiggDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
SmåspiggCalle HjelmInfo
SmåspiggAlbin LindqwistInfo
SmåspiggSimon JohannessonFrilinaMaskInfo
SmåspiggLisa HjelmInfo
SmåspiggHasse LindqwistInfo
SmåspiggMikael HjelmInfo
SmåspiggArvid EnemarFrilinaMaskInfo
SmåspiggLudwig EssénInfo
SmåspiggRasmus BäcklundInfo
SmåspiggTobias HelldalInfo
SolabborreRasmus BäcklundInfo 📷
SolabborreAnders LiljaMaggotInfo 📷
SolabborreBilly AffelinFlöte Med Maggot. MaggotInfo
SolabborreJohnny PrioreFrilinaMaskInfo 📷
SolabborreBen AgeliiInfo
SolabborreLudwig EssénFrilinaRäkaInfo 📷
SolabborreJezper IvarssonSiktmeteIsomeInfo 📷
StaksillSimon JohannessonInfo
StensimpaAnders "Anke" Nilsson7KikfiskeMaskInfo 📷
StensimpaHasse LindqwistInfo
StensimpaMikael HjelmInfo
StensimpaAnders HenrikssonInfo
StensimpaJamie AnderssonInfo
StensimpaAndreas SchildFrilinaMaskInfo
StensimpaPelle HjelmInfo
StensimpaLudwig EssénInfo
StensimpaPatrik AnderssonBottenmeteMaggotInfo 📷
StensimpaMartin ÖdmarInfo
StensimpaMarcus BergqvistInfo
StensimpaHugo LiljaInfo
StensimpaVilma ÖrnskovInfo
StensimpaCalle HjelmInfo
StensnultraRoger Svensson80Info
StensnultraLars Kraemer46Info
StensnultraMagnus Durell40Info
StensnultraMoa HollstenInfo
StensnultraAlbin DurellInfo
StensnultraRasmus BäcklundInfo
StensnultraMarc WestrinInfo
StensnultraBen AgeliiInfo
StensnultraHugo LiljaInfo
StensnultraSimon Abrahamsson NorénInfo
StensnultraPeter NilssonInfo
StensnultraMikael HjelmInfo
StensnultraRobert AnderssonInfo
StensnultraPelle HjelmInfo
StensnultraMarkus LundgrenInfo
StensnultraJamie AnderssonInfo
StensnultraVilma ÖrnskovInfo
StensnultraLudwig EssénInfo
StensnultraTobias HelldalInfo
StensnultraNellie OttossonInfo
StensnultraLars ÖrnskovInfo
StensnultraAndreas EkfeldtInfo
StensnultraCalle HjelmInfo
StensnultraRoger HellstenInfo
StensnultraHasse LindqwistInfo
StensnultraArvid EnemarInfo
StensnultraJulius Jarving OhlssonInfo
StensnultraMelker DurellInfo
StensnultraMoa MaripuuRäkaInfo
StensnultraChristian NilssonInfo
StensnultraLisa HjelmInfo
StensnultraJonathan AlmInfo
StensnultraNicklas KolbeckInfo
StensnultraSimon JohannessonInfo
StensnultraAnders HenrikssonInfo
StensnultraMarcus BergqvistInfo
StensnultraBilly AffelinInfo
StensnultraAnders LiljaInfo
StensnultraMartin ÖdmarInfo
StensnultraHG KarlssonInfo
StensnultraViktor EricksonInfo
StensnultraPatrik AnderssonBotenmeteRäkaInfo 📷
StensnultraWilliam EssénInfo
StensnultraAlbin LindqwistInfo
StorspiggAdam Alexanderssson4FrilinaRäkaInfo
StorspiggWilliam EssénInfo
StorspiggSimon JohannessonInfo
StorspiggAnders HenrikssonInfo
StorspiggMagnus DurellInfo
StorspiggBilly AffelinInfo
StorspiggAnders LiljaInfo
StorspiggLisa HjelmInfo
StorspiggMarcus BergqvistInfo
StorspiggPatrik AnderssonMeteSnäckaInfo 📷
StorspiggBen AgeliiInfo
StorspiggAlbin LindqwistInfo
StorspiggHugo LiljaInfo
StorspiggMikael HjelmInfo
StorspiggHG KarlssonInfo
StorspiggViktor EricksonInfo
StorspiggSimon Abrahamsson NorénInfo
StorspiggRasmus BäcklundInfo
StorspiggPelle HjelmInfo
StorspiggMoa HollstenInfo
StorspiggVilma ÖrnskovInfo
StorspiggLudwig EssénInfo
StorspiggTobias HelldalInfo
StorspiggMartin ÖdmarInfo
StorspiggJonas BerglundInfo
StorspiggNellie OttossonInfo
StorspiggChristian NilssonInfo
StorspiggJamie AnderssonInfo
StorspiggLars ÖrnskovInfo
StorspiggLars KraemerInfo
StorspiggCalle HjelmInfo
StorspiggHasse LindqwistInfo
StorspiggArvid EnemarInfo
StorspiggMelker DurellInfo
StämRoger Svensson100Info
StämPelle HjelmInfo
StämNellie OttossonInfo
StämVilma ÖrnskovInfo
StämLudwig EssénInfo
StämMoa MaripuuFrilinaMaskInfo 📷
StämCalle HjelmInfo
StämHasse LindqwistInfo
StämNicklas KolbeckInfo
StämAnders HenrikssonInfo
StämMarc WestrinInfo
StämJamie AnderssonInfo
StämPeter NilssonInfo
StämLisa HjelmInfo
StämBilly AffelinInfo
StämRasmus BäcklundInfo
StämMikael HjelmInfo
StämAndreas EkfeldtInfo
StämWilliam EssénInfo
StämBen AgeliiInfo
Större havsnålMartin ÖdmarInfo
Större havsnålJamie AnderssonInfo
Större kantnålRasmus BäcklundInfo
Större kantnålTobias HelldalInfo
Större kantnålJulius Jarving OhlssonInfo
Större kantnålLars ÖrnskovInfo
Större kantnålLudwig EssénMetePungräkaInfo
Större kantnålMarcus BergqvistInfo
Större kantnålChristian NilssonInfo
Större kantnålPatrik AnderssonFrilinaPungräkaInfo 📷
Större kantnålSimon JohannessonInfo
Större kantnålCalle HjelmInfo
Större kantnålMikael HjelmInfo
Större kantnålHasse LindqwistInfo
Större kantnålNellie OttossonInfo
Större kantnålWilliam EssénInfo
Större kantnålSimon Abrahamsson NorénInfo
Större kantnålJamie AnderssonInfo
Större kantnålBilly AffelinInfo
SutareRobert Andersson3250Info
SutareJohnny Priore3100MeteMajsInfo 📷
SutareLars Kraemer2460Info
SutareRoger Svensson2200Info
SutarePatrik Andersson1360BottenmeteMaskInfo 📷
SutareMarkus Lundgren1200Info
SutareViktor EricksonInfo
SutareChristian NilssonInfo
SutareWilliam EssénInfo
SutareDaniel HagströmFlugfiskeGult Romkorn #8Info 📷
SutareMikael HjelmInfo
SutareNellie OttossonInfo
SutareLisa HjelmInfo
SutareAndreas EkfeldtInfo
SutareMoa HollstenInfo
SutareMelker DurellInfo
SutareArvid EnemarInfo
SutareBilly AffelinInfo
SutarePelle HjelmInfo
SutareAlbin DurellInfo
SutareVilma ÖrnskovInfo
SutareLudwig EssénInfo
SutareRasmus BäcklundInfo
SutareJamie AnderssonInfo
SutareMagnus DurellInfo
SutareCalle HjelmInfo
SutareNicklas KolbeckInfo
SutareJulius Jarving OhlssonInfo
SutareSimon JohannessonInfo
SutareAnders HenrikssonInfo
SutareHugo LiljaInfo
SutareMoa MaripuuMaskInfo
SutarePeter NilssonInfo
Svart smörbultMagnus Durell30Info
Svart smörbultLars Kraemer26Info
Svart smörbultRoger Svensson25Info
Svart smörbultRasmus BäcklundInfo
Svart smörbultMartin ÖdmarInfo
Svart smörbultJonathan AlmInfo
Svart smörbultPatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
Svart smörbultHasse LindqwistInfo
Svart smörbultNicklas KolbeckInfo
Svart smörbultMoa MaripuuRäkaInfo
Svart smörbultHG KarlssonInfo
Svart smörbultMarcus BergqvistInfo
Svart smörbultHugo LiljaInfo
Svart smörbultBen AgeliiInfo
Svart smörbultSimon JohannessonInfo
Svart smörbultAnders HenrikssonInfo
Svart smörbultSimon Abrahamsson NorénInfo
Svart smörbultPeter NilssonInfo
Svart smörbultCalle HjelmInfo
Svart smörbultAndreas EkfeldtInfo
Svart smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Svart smörbultTobias HelldalInfo
Svart smörbultChristian NilssonInfo
Svart smörbultAnders LiljaInfo
Svart smörbultLisa HjelmInfo
Svart smörbultLars ÖrnskovInfo
Svart smörbultMikael HjelmInfo
Svart smörbultNellie OttossonInfo
Svart smörbultWilliam EssénInfo
Svart smörbultMelker DurellInfo
Svart smörbultBilly AffelinInfo
Svart smörbultArvid EnemarInfo
Svart smörbultPelle HjelmInfo
Svart smörbultAlbin DurellInfo
Svart smörbultViktor EricksonInfo
Svart smörbultVilma ÖrnskovInfo
Svart smörbultLudwig EssénInfo
Svart smörbultMarc WestrinInfo
Svart smörbultRobert AnderssonInfo
Svart smörbultMoa HollstenInfo
Svart smörbultMarkus LundgrenInfo
Svart smörbultJamie AnderssonInfo
Svartmunnad smörbultMelker Durell30Info
Svartmunnad smörbultRoger Svensson10Info
Svartmunnad smörbultCalle HjelmInfo
Svartmunnad smörbultMikael HjelmInfo
Svartmunnad smörbultNellie OttossonInfo
Svartmunnad smörbultWilliam EssénInfo
Svartmunnad smörbultJulius Jarving OhlssonInfo
Svartmunnad smörbultBilly AffelinInfo
Svartmunnad smörbultPelle HjelmInfo
Svartmunnad smörbultAlbin DurellInfo
Svartmunnad smörbultAnders HenrikssonInfo
Svartmunnad smörbultVilma ÖrnskovInfo
Svartmunnad smörbultChristian NilssonInfo
Svartmunnad smörbultRobert AnderssonInfo
Svartmunnad smörbultLudwig EssénInfo
Svartmunnad smörbultRasmus BäcklundInfo
Svartmunnad smörbultViktor EricksonInfo
Svartmunnad smörbultMagnus DurellInfo
Svartmunnad smörbultMarcus BergqvistInfo
Svartmunnad smörbultMoa MaripuuRäkaInfo
Svartmunnad smörbultMoa HollstenInfo
Svartmunnad smörbultHugo LiljaInfo
Svartmunnad smörbultBen AgeliiInfo
Svartmunnad smörbultSimon JohannessonInfo
Svartmunnad smörbultHG KarlssonInfo
Svartmunnad smörbultLisa HjelmInfo
Svartmunnad smörbultHasse LindqwistInfo
Svartmunnad smörbultMartin ÖdmarInfo
Svartmunnad smörbultLars ÖrnskovInfo
Svartmunnad smörbultMaximilian MangelusInfo
TaggmakrillMagnus Durell725Info
TaggmakrillMarkus Lundgren220Info
TaggmakrillPatrik Andersson150HavsfiskeHäcklaInfo 📷
TaggmakrillLars KraemerInfo
TaggmakrillArvid EnemarInfo
TaggmakrillMikael HjelmInfo
TaggmakrillNicklas KolbeckInfo
TaggmakrillHasse LindqwistInfo
TaggmakrillLudwig EssénInfo
TaggmakrillCalle HjelmInfo
TaggmakrillLars ÖrnskovInfo
TaggmakrillHG KarlssonInfo
TaggmakrillBilly AffelinInfo
TaggmakrillRasmus BäcklundInfo
TaggmakrillAnders HenrikssonInfo
TaggmakrillSimon Abrahamsson NorénInfo
TaggmakrillWilliam EssénInfo
TaggmakrillPeter NilssonInfo
TaggmakrillAndreas EkfeldtInfo
TaggmakrillRobert AnderssonInfo
TaggmakrillTobias HelldalInfo
TejstefiskHG KarlssonInfo
TejstefiskCalle HjelmInfo
TejstefiskTobias HelldalInfo
TejstefiskLudwig EssénMeteKubbongInfo
TejstefiskDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
TejstefiskArvid EnemarInfo
TejstefiskPelle HjelmInfo
TejstefiskHasse LindqwistInfo
TejstefiskMikael HjelmInfo
TejstefiskPatrik AnderssonKikfiskeRäkaInfo 📷
TejstefiskMarcus BergqvistInfo
TejstefiskSimon JohannessonInfo
Tjockläppad multeTobias Helldal5700FrilinaBröd Info
Tjockläppad multeWilliam Essén1000FrilinaBrödInfo
Tjockläppad multeAndreas EkfeldtInfo
Tjockläppad multeNicklas KolbeckInfo
Tjockläppad multeAnders HenrikssonInfo
TobiskungLars Kraemer39Info
TobiskungPeter NilssonInfo
TobiskungLisa HjelmInfo
TobiskungNicklas KolbeckInfo
TobiskungBilly AffelinInfo
TobiskungMagnus DurellInfo
TobiskungJamie AnderssonInfo
TobiskungMikael HjelmInfo
TobiskungAnders HenrikssonInfo
TobiskungLudwig EssénMicrohäcklaInfo
TobiskungAndreas EkfeldtInfo
TobiskungMartin ÖdmarInfo
TobiskungVilma ÖrnskovInfo
TobiskungMarkus LundgrenInfo
TobiskungCalle HjelmInfo
TobiskungAlbin LindqwistInfo
TobiskungPelle HjelmInfo
TobiskungRasmus BäcklundInfo
TobiskungTobias HelldalInfo
TorskPeter Nilsson22200Info
TorskLars Kraemer9750Info
TorskAnton Berglund6920ÖresundInfo
TorskRoger Svensson3400Info
TorskMagnus Mannberg2500Info
TorskPatrik Andersson1700BottenmeteRäkaInfo 📷
TorskMarkus LundgrenInfo
TorskViktor EricksonInfo
TorskRobert AnderssonInfo
TorskJim LarssonInfo
TorskMoa HollstenInfo
TorskAndreas EkfeldtInfo
TorskMarc WestrinInfo
TorskLisa HjelmInfo
TorskRasmus BäcklundInfo
TorskTobias HelldalInfo
TorskSimon JohannessonInfo
TorskMikael HjelmInfo
TorskNellie OttossonInfo
TorskMoa MaripuuInfo
TorskMarcus BergqvistInfo
TorskPelle HjelmInfo
TorskAlbin DurellInfo
TorskBilly AffelinInfo
TorskHG KarlssonInfo
TorskAnders HenrikssonInfo
TorskLars ÖrnskovInfo
TorskJulius Jarving OhlssonInfo
TorskCalle HjelmInfo
TorskJamie AnderssonInfo
TorskBen AgeliiInfo
TorskArvid EnemarInfo
TorskWilliam EssénInfo
TorskNicklas KolbeckInfo
TorskChristian NilssonInfo
TorskHasse LindqwistInfo
TorskVilma ÖrnskovInfo
TungaRobert Andersson990Info
TungaMagnus Durell570Info
TungaLars ÖrnskovInfo
TungaCalle HjelmInfo
TungaHG KarlssonInfo
TungaNicklas KolbeckInfo
TungaWilliam EssénInfo
TungaJulius Jarving OhlssonInfo
TungaPatrik AnderssonFrilinaBorstmaskInfo 📷
TungaHasse LindqwistInfo
TungaMarkus LundgrenInfo
TungaMarcus BergqvistInfo
TungaAndreas EkfeldtInfo
TungaAnders HenrikssonInfo
TungaChristian NilssonInfo
TungaPeter NilssonInfo
TungaMikael HjelmInfo
TungaNellie OttossonInfo
TungaMoa HollstenInfo
TungaPelle HjelmInfo
TungevarHasse LindqwistInfo
TungevarPelle HjelmInfo
TånglakeHasse Lindqwist250Info
TånglakeMagnus Durell200Info
TånglakeMagnus Mannberg190Info
TånglakeMelker Durell150Info
TånglakeSimon Abrahamsson NorénInfo
TånglakeLudwig EssénInfo
TånglakeWilliam EssénInfo
TånglakeChristian NilssonInfo
TånglakeLars KraemerInfo
TånglakePeter NilssonInfo
TånglakeMikael HjelmInfo
TånglakeNellie OttossonInfo
TånglakeArvid EnemarInfo
TånglakePelle HjelmInfo
TånglakeDan PetterssonKikfiskeMaskInfo
TånglakeJamie AnderssonInfo
TånglakeLars ÖrnskovInfo
TånglakeCalle HjelmInfo
TånglakePatrik AnderssonBottenmeteRäkaInfo 📷
TånglakeMarc WestrinInfo
TånglakeViktor EricksonInfo
TånglakeRasmus BäcklundInfo
TånglakeNicklas KolbeckInfo
TånglakeTobias HelldalInfo
TånglakeSimon JohannessonInfo
TånglakeMarkus LundgrenInfo
TånglakeAndreas EkfeldtInfo
TånglakeMartin ÖdmarInfo
TånglakeRobert AnderssonInfo
TånglakeAnders HenrikssonInfo
TånglakeHG KarlssonInfo
TånglakeLisa HjelmInfo
TånglakeMarcus BergqvistInfo
TångsnällaPelle HjelmInfo
TångsnällaMartin ÖdmarInfo
TångspiggTobias HelldalInfo
TångspiggSimon JohannessonInfo
TångspiggLudwig EssénInfo
TångspiggAnders HenrikssonInfo
TångspiggPatrik AnderssonFrilinaSnäckaInfo 📷
TångspiggWilliam EssénInfo
TångspiggChristian NilssonInfo
TångspiggVilma ÖrnskovInfo
TångspiggSimon Abrahamsson NorénInfo
TångspiggBen AgeliiInfo
TångspiggHasse LindqwistInfo
TångspiggDaniel HagströmFlugfiskeFlugaInfo 📷
TångspiggMikael HjelmInfo
TångspiggPelle HjelmInfo
TångspiggMarcus BergqvistInfo
TångspiggMartin ÖdmarInfo
TångspiggLars ÖrnskovInfo
TångspiggCalle HjelmInfo
VimmaPatrik Andersson490BottenmeteMaskInfo 📷
VimmaRoger Svensson200Info
VimmaNicklas KolbeckInfo
VimmaRobert AnderssonInfo
VimmaPeter NilssonInfo
VimmaAndreas EkfeldtInfo
VitlingMarkus Lundgren780Info
VitlingMagnus Durell700Info
VitlingLars Kraemer700Info
VitlingRoger Svensson550Info
VitlingPatrik Andersson230IsfiskeRäkaInfo 📷
VitlingJohnny Priore230MeteMakrillInfo
VitlingPelle HjelmInfo
VitlingAlbin LindqwistInfo
VitlingAndreas KarlssonHavsfiskeInfo
VitlingLars ÖrnskovInfo
VitlingAndreas EkfeldtInfo
VitlingViktor EricksonInfo
VitlingCalle HjelmInfo
VitlingNicklas KolbeckInfo
VitlingMoa HollstenInfo
VitlingSimon JohannessonInfo
VitlingTobias HelldalInfo
VitlingRobert AnderssonInfo
VitlingWilliam EssénInfo
VitlingHG KarlssonInfo
VitlingPeter NilssonInfo
VitlingNellie OttossonInfo
VitlingArvid EnemarInfo
VitlingAnders HenrikssonInfo
VitlingLudwig EssénInfo
VitlingBen AgeliiInfo
VitlingChristian NilssonInfo
VitlingVilma ÖrnskovInfo
VitlingMarcus BergqvistInfo
VitlingLisa HjelmInfo
VitlingMoa MaripuuInfo
VitlingMelker DurellInfo
VitlingHasse LindqwistInfo
VitlingAlbin DurellInfo
VitlingMikael HjelmInfo
VitlingRasmus BäcklundInfo
VitlingHugo LiljaInfo
VitlingJulius Jarving OhlssonInfo
VitlingBilly AffelinInfo
VitlinglyraMagnus Durell100Info
VitlinglyraMarcus BergqvistInfo
VitlinglyraPelle HjelmInfo
VitlinglyraHasse LindqwistInfo
VitlinglyraPatrik AnderssonIsfiskeHäcklaInfo 📷
VitlinglyraMartin ÖdmarInfo
VitlinglyraMikael HjelmInfo
VitlinglyraLudwig EssénInfo
VitlinglyraTobias HelldalInfo
VitlinglyraNicklas KolbeckInfo
VitlinglyraCalle HjelmInfo
VitlinglyraChristian NilssonInfo
VitlinglyraPeter NilssonInfo
VitlinglyraAnders HenrikssonInfo
VitrockaMagnus Durell9820Info
VitrockaPeter NilssonInfo
VitrockaMarkus LundgrenInfo
VitrockaLars ÖrnskovInfo
VitrockaNicklas KolbeckInfo
ÅlJonas Berglund1500Info
ÅlRoger Svensson1200Info
ÅlMagnus Durell700Info
ÅlPatrik Andersson400FlötmeteMaskInfo 📷
ÅlLars Kraemer375Info
ÅlLisa HjelmInfo
ÅlMoa MaripuuInfo
ÅlLudwig EssénInfo
ÅlBen AgeliiInfo
ÅlPeter NilssonInfo
ÅlHG KarlssonInfo
ÅlNicklas KolbeckInfo
ÅlMelker DurellInfo
ÅlTobias HelldalInfo
ÅlMikael HjelmInfo
ÅlHugo LiljaInfo
ÅlAnders HenrikssonInfo
ÅlBilly AffelinInfo
ÅlWilliam EssénInfo
ÅlPelle HjelmInfo
ÅlJim LarssonInfo
ÅlJulius Jarving OhlssonInfo
ÅlHasse LindqwistInfo
ÅlAndreas EkfeldtInfo
ÅlJamie AnderssonInfo
ÅlRasmus BäcklundInfo
ÅlCalle HjelmInfo
ÅlSimon Abrahamsson NorénInfo
ÅlSimon JohannessonInfo
ÅlRobert AnderssonInfo
ÅlJezper IvarssonBottenmeteRäkaInfo
ÅlMarkus LundgrenInfo
ÅlMarcus BergqvistInfo
ÅlNellie OttossonInfo
ÅlArvid EnemarInfo
ÅlLars ÖrnskovInfo
ÖringMagnus Durell7160Info
ÖringMagnus Mannberg5600Info
ÖringLars Kraemer2680Info
ÖringPatrik Andersson2100SpinnSkeddragInfo 📷
ÖringAndreas EkfeldtInfo
ÖringMoa HollstenInfo
ÖringJamie AnderssonInfo
ÖringMarcus BergqvistInfo
ÖringCalle HjelmInfo
ÖringChristian NilssonInfo
ÖringVilma ÖrnskovInfo
ÖringSimon JohannessonInfo
ÖringJulius Jarving OhlssonInfo
ÖringRobert AnderssonInfo
ÖringMarkus LundgrenInfo
ÖringArvid EnemarInfo
ÖringBen AgeliiInfo
ÖringLars ÖrnskovInfo
ÖringNellie OttossonInfo
ÖringRasmus BäcklundInfo
ÖringNicklas KolbeckInfo
ÖringMelker DurellInfo
ÖringBilly AffelinInfo
ÖringTobias HelldalInfo
ÖringMikael HjelmInfo
ÖringAnders HenrikssonInfo
ÖringHG KarlssonInfo
ÖringPelle HjelmInfo
ÖringPeter NilssonInfo
ÖringRoger SvenssonInfo
ÖringLisa HjelmInfo
ÖringJim LarssonInfo 📷
ÖringHasse LindqwistInfo