Skärsnultra - Roger Svensson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:75
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: