Rötsimpa - Melker Durell

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:320
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: