foto: Patrik Andersson

Makrill - Patrik Andersson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:650
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Stagg
fångstdatum:
uppdaterad: