Skärsnultra - Jonas Skogberg

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: