Björkna - Lars Kraemer

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:850
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: