Bäckröding - Vilma Örnskov

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2016-07-31
uppdaterad: