Bergsimpa - Patrik Andersson

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Siktfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-09-22
uppdaterad:2021-09-24 10:43:01