foto: Patrik Andersson

Skärsnultra - Patrik Andersson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:70
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2008-08-06
uppdaterad: