foto: Patrik Andersson

Rötsimpa - Patrik Andersson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:360
längd:
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Räka
fångstdatum:2010-08-03
uppdaterad: