foto: Marran Ödmar

Sik - Patrik Andersson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:660
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2012-07-21
uppdaterad: