Vitling - Albin Lindqwist

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: