Rötsimpa - Magnus Durell

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:420
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:31:51