fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BlekaErik SiemersValboholmenInfo
KlarbultErik SiemersValboholmenFrilinaKubongInfo
OxsimpaErik SiemersValboholmenBottenmeteRäka Info
Större kantnålErik SiemersValboholmenFrilinaPungräka Info