Klarbult - Erik Siemers

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:3
fångstplats:Valboholmen
metod:Frilina
bete:Kubong
fångstdatum:2021-06-08
uppdaterad: