fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BäckrödingPeter Nilsson400KärrevattnetPimpelInfo