Bäckröding - Peter Nilsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:400
längd:
fångstplats:Kärrevattnet
metod:Pimpel
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: