Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April ·
2022 Juli
Lars Örnskov - Rysk simpafiskart: Rysk simpa
fångstman: Lars Örnskov
fångstdatum:2022-07-27
längd (cm): 8
fångstplats: Torne älv Svanstein
metod: Mete
bete: Mask

Som vanligt för juli fanns det massvis med häftiga fångster. T ex skoläst, leopardbult, strupsnittsöring, trubblångebarn, guldlax och håkäring. Fångster som alla var för sig skulle lätt kvalificera sig för månadens fångst. Men det blir inga av dessa utan såklart den första kända krokfångsten av rysk simpa. Extremt häftig satsning som gav utdelning! Grattis Lars!


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·