Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April ·
2024 Mars
Gustav Nyström - Vimma

foto: Laimen_lures


fiskart: Vimma
fångstman: Gustav Nyström
fångstdatum:2024-03-25
fångstplats: "bosses Brygga", Karlskrona
metod: Flötmete
bete: Mask

Månadens fisk blev den här drömarten för många, en Vimma. Inte den största vi sett men det har ingen betydelse. Grattis!


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·