fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
LerskäddaJonas SkogbergNord FladenBottenmeteMakrillstrimlaInfo 📷
PirålJonas SkogbergNord FladenBottenmeteMakrillstrimlaInfo