Silverruda - Patrik Andersson

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:
längd:
fångstplats:Närsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-07-07
uppdaterad:2024-07-08 10:54:00