Lax - Mats Svensson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv Lillaedet Edet
metod:Flugfiske
bete:Tubflugau
fångstdatum:2019-06-12
uppdaterad: