Björkna - Ulf Noreman

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:858
längd:40
fångstplats:Dalälven
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-05-10
uppdaterad:2014-06-23 08:01:13