Långa - Kenny Pettersson

art:Långa (Molva molva)
vikt:27940
längd:149
fångstplats:10 Gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2024-06-27
uppdaterad:2024-07-10 09:04:06