Spetsstjärtad smörbult - Jesper Ridderbjelke

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:
bete:
fångstdatum:2023-08-06
uppdaterad: