Bergsimpa - Kelvin Hylen

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ätran
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-11-04
uppdaterad:2023-11-05 18:27:25