Lerskädda - Vilmar Alexandersson

art:Lerskädda (Hippoglossoides platessoides)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-09-12
uppdaterad:2023-09-21 12:23:30