Taggmakrill - Marcus Lundgren

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:5
längd:9
fångstplats:Gullmarn
metod:Spinn
bete:Microhäckla
fångstdatum:2023-09-10
uppdaterad:2023-09-11 05:45:13