Trubbstjärtat långebarn - Jezper Ivarsson

art:Trubbstjärtat långebarn (Leptoclinus maculatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-09-09
uppdaterad:2023-09-11 05:44:54