Bergsimpa - Jim Larsson

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:5
längd:7
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-08-30
uppdaterad:2023-08-31 07:23:29