Rötsimpa - Jonas Skogberg

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Makrillstrimla
fångstdatum:
uppdaterad: