Kolja - Lucas Ödmar

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-08-01
uppdaterad:2023-08-02 05:40:38