Spetsstjärtad smörbult - Lucas Ödmar

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2023-08-01
uppdaterad:2023-08-02 05:40:37