Groplöja - Dennis Norén

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2023-07-30
uppdaterad:2023-08-01 14:53:01