Spetsstjärtad smörbult - Peter Nilsson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:9
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-07-28
uppdaterad:2023-07-30 13:11:02