Strupsnittsöring - Roger Hellsten

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:260
längd:30
fångstplats:Stor-åtjärn
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2023-07-02
uppdaterad:2023-07-17 07:58:52