Bäckröding - Roger Hellsten

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:1180
längd:49
fångstplats:Privat Vatten
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2023-07-04
uppdaterad:2023-07-17 06:38:13