Guldfisk - Theo Björkman

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-28
uppdaterad: