Stensnultra - Theo Björkman

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2023-06-17
uppdaterad: