Ruda - Theo Björkman

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:
bete:
fångstdatum:2023-06-17
uppdaterad: