Småspigg - Theo Björkman

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2023-07-01
uppdaterad: