Grässnultra - Vilmar Alexandersson

art:Grässnultra (Centrolabrus exoletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Kast
bete:Sillhäckla
fångstdatum:
uppdaterad: