Rötsimpa - Vilmar Alexandersson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: