Groplöja - Adam Pihlquist

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2023-05-30
uppdaterad:2023-05-30 20:10:02