Silverruda - Roger Hellsten

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:1860
längd:44
fångstplats:Närsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2023-05-19
uppdaterad:2023-05-28 17:26:22