Klarbult - Adam Pihlquist

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Tångräka
fångstdatum:2023-05-15
uppdaterad:2023-05-16 16:49:06