Skoläst - Martin Molander

art:Skoläst (Coryphaenoides rupestris)
vikt:2199
längd:97
fångstplats:10g
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2023-05-12
uppdaterad:2023-05-16 10:37:22