Sik - Micael Karlsson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:1765
längd:56
fångstplats:Oskarshamns Skärgård
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:1986-04-13
uppdaterad: