Rötsimpa - Martin Molander

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: