Skrubbskädda - Martin Molander

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: